Seminár Ochrana osobných údajov v múzejnej praxi. Aplikácia nariadenia o GDPR

Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS v spolupráci s Muzeologickým kabinetom Slovenského národného múzea pripravuje jednodňový seminár s názvom

Seminár Ochrana osobných údajov v múzejnej praxi.
Aplikácia nariadenia o GDPR

Seminár sa uskutoční v kinosále Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici dňa 3. 10. 2018 so začiatkom o 10,00 hod.

Uzávierka prihlášok: 21. 9. 2018

Pozvánka (PDF)
Prihláška (PDF)

ARCHÍV