Konferencia k 100. výročiu ČSR – II. cirkulár

Vážení kolegovia,

dávame Vám do pozornosti konferenciu Dokumentácia „osmičkových“ výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné, ktorá sa uskutoční 13. a 14. novembra 2018 v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu. Konferenciu organizuje Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí a galerií České republiky, Český výbor ICOM a SNM-Historické múzeum pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky.

Toto vedecké podujatie sa bude konať pod záštitou pani Ľubice Laššákovej, ministerky kultúry Slovenskej republiky a pána Antonína Staněka, ministra kultúry Českej republiky.

Ako sa prihlásiť na konferenciu:

Zaslaním skenu vlastnoručne podpísanej prihlášky na konferenciu do 26. 10. 2018 a následnou úhradou registračného poplatku nasledovne:
25 € / osoba (do 9. 11. 2018)
8 € / osoba (pre študentov prezenčného štúdia univerzít, možné uhradiť v hotovosti aj v deň konania konferencie)
30 € / osoba (v deň konania konferencie, výlučne v hotovosti na mieste).
Pokyny na úhradu registračného poplatku nájdete v texte cirkuláru priloženom nižšie.

Prihlášku je potrebné zaslať pre každého účastníka osobitne.
Prihlášky posielajte výhradne e-mailom na adresu: konferencia.100rokov.csr@gmail.com

Registračný poplatok zahŕňa registráciu jedného účastníka na konferenciu, jej organizačné náklady, konferenčné materiály a občerstvenie počas rokovania. Cestovné a ubytovacie náklady si účastníci hradia sami, resp. ich hradia ich vysielajúce organizácie.

Do 30. 9. 2018 je možné využiť i ponuku ubytovania za zvýhodnenú cenu pre účastníkov konferencie v Hoteli Tatra**** v Bratislave. Pokyny nájdete v priloženom súbore:

Konferencia – II. cirkulár (PDF)
Prihláška na konferenciu (PDF)

Usporiadanie konferencie z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia.
FPU_logo1_modre

 

 

 

 

Konferencia sa koná s finančnou podporou Ministerstva kultury České republiky.

bar.ces.neg

ARCHÍV