Stanovisko Predstavenstva ZMS k zmene správy Múzea Slovenského národného povstania

Predstavenstvo ZMS je riadiacim, koordinačným a výkonným orgánom ZMS, riadi jeho činnosť medzi Valnými zhromaždeniami. Okrem iného reprezentuje a koná v mene ZMS aj navonok.

Vzhľadom na súčasnú situáciu s jedným zo zakladajúcich členov ZMS a zároveň sídlom ZMS sa Predstavenstvo ZMS rozhodlo vydať stanovisko k situácii Múzea SNP.

Ide o prvé vyjadrenie ZMS, teda o pohľad Predstavenstva – volených zástupcov členských múzeí ZMS. Zároveň ZMS pracuje na zbere stanovísk jednotlivých členských múzeí, na základe ktorého vypracuje ZMS 2. správu a to stanovisko členských múzeí ZMS.

Stanovisko Predstavenstva ZMS k zmene správy Múzea Slovenského národného povstania

ARCHÍV