Stanovisko Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku k návrhu zákona o výstavbe

Zväz múzeí na Slovensku (ďalej iba ZMS) je profesijné záujmové združenie múzeí v Slovenskej republike (záujmové združenie právnických osôb). Hlavným poslaním ZMS je reprezentovať múzeá, presadzovať, obhajovať a rozvíjať ich spoločné práva a záujmy a podporovať múzejníctvo na Slovensku. Predstavenstvo ZMS vyjadruje hlboké znepokojenie a nesúhlas s návrhom zákona o výstavbe, ktorý zásadným spôsobom mení doterajší systém ochrany […]

Stanovisko Predstavenstva ZMS k zmene správy Múzea Slovenského národného povstania

Predstavenstvo ZMS je riadiacim, koordinačným a výkonným orgánom ZMS, riadi jeho činnosť medzi Valnými zhromaždeniami. Okrem iného reprezentuje a koná v mene ZMS aj navonok. Vzhľadom na súčasnú situáciu s jedným zo zakladajúcich členov ZMS a zároveň sídlom ZMS sa Predstavenstvo ZMS rozhodlo vydať stanovisko k situácii Múzea SNP. Ide o prvé vyjadrenie ZMS, teda […]

ARCHÍV