Zoznam ocenených ZMS v roku 2023

V roku 2023 sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie ocenení ZMS dňa 2. októbra 2023. Ocenenia boli udelené za rok 2022, celkovo:

  1. Cena Z. Z. Stránskeho – 1 ocenený

2. Zlatá medaila ZMS – 1 ocenený

3. Pamätná medaila ZMS – 5 ocenených

4. Pamätné listy ZMS – 13 ocenených

Pamätné list ZMS 2022

3. Pamätná medaila ZMS – 5 ocenených

ARCHÍV