Kolokvium “Muzea v proměnách času” – II. cirkulár

Zväz múzeí na Slovensku spolupracuje na príprave kolokvia s názvom Muzea v proměnách času, ktoré pri príležitosti 100. výročia vzniku Svazu československých múzeí pripravuje Asociace muzeí a galerií ČR a oddelenie muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a uskutoční sa v dňoch 3. a 4. 12. 2019 na pôde Národního muzea v Prahe – vo Veľkej kongresovej sále.

Prihlásiť sa možno do 31. 10. 2019. Podrobné informácie týkajúce sa prihlasovania sa k pasívnej účasti na kolokviu sú k dispozícii na webe Asociace muzeí a galerií ČR.

II. cirkulár (PDF)

ARCHÍV