Konferencia Etnológ a múzeum: Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia

Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku, Banícke múzeum v Rožňave a Mesto Rožňava pripravujú XXI. ročník konferencie Etnológ a múzeum na tému Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia.

Konferencia sa uskutoční 19. – 21. septembra 2017 v Rožňave v priestoroch Starej radnice na Námestí baníkov 32.

Termín podávania prihlášok: 30. 4. 2017
Termín podávania prihlášok na exkurziu: 15. 8. 2017
Termín odovzdania rukopisov na publikovanie do zborníka: 31. 8. 2017

Program konferencie (PDF)
Prihláška na konferenciu (DOC)
Prihláška na exkurziu (DOC)
Technické parametre a citačný úzus (PDF)

 

ARCHÍV