30. valné zhromaždenie ZMS (15.07.2020)

Pozvánka na 30. VZ ZMS (PDF)
Mimoriadne usmernenie k rokovaniu valného zhromaždenia v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie (PDF)
Delegačný lístok na 30. VZ ZMS (DOC)
Informácia o počte mandátov na 30. VZ ZMS (PDF)
Správa o činnosti Predstavenstva ZMS od 29. VZ ZMS (PDF)
Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS (PDF)
Správa o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS (PDF)
Správa o činnosti Únie múzeí v prírode (odborná komisia ZMS) (PDF)
Správa o činnosti Odbornej komisie pre zbierky dejín techniky múzeí ZMS (PDF)
Správa o činnosti Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti ZMS (PDF)
Správa o činnosti Prírodovednej komisie ZMS (PDF)
Správa o činnosti Literárnej a hudobnej komisie ZMS (PDF)
Správa o hospodárení ZMS za rok 2019 (PDF)
Správa Revíznej komisie ZMS za obdobie medzi 29. a 30. VZ ZMS (PDF)
Zoznam ocenených na 30. VZ ZMS (PDF)
Voľby do orgánov ZMS 2020 – Informácia o kandidátoch (PDF)
Rámcový program ZMS – do 31. VZ ZMS (PDF)
Návrh rozpočtu ZMS na rok 2020 (PDF)
*
Správa volebnej a mandátovej komisie o o účasti a počte mandátov na 30. VZ ZMS (PDF)
Správa volebnej a mandátovej komisie o výsledku volieb do orgánov ZMS (PDF)
Správa volebnej a mandátovej komisie o výsledku volieb predsedu ZMS a predsedu Revíznej komisie ZMS (PDF)
UZNESENIE z riadneho 30. VZ ZMS (PDF)
ZÁPIS z 30. valného zhromaždenia ZMS (PDF)

ARCHÍV