Odborný seminár Zbrane a munícia v zbierkach múzeí

VHÚ-Vojenské historické múzeum v Piešťanoch v spolupráci s Odbornou komisiou pre odborné múzejné činnosti ZMS a Sekciou pre vojenské dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV pripravujú odborný seminár na tému militárií v múzeu. Hlavnými cieľmi seminára je získať prehľad o stave militárií v zbierkach jednotlivých múzeí, predstaviť návrh metodiky pre rozdelenie a katalogizáciu zbraní a […]

Muzeum pro návštěvníky II: Tradiční i nové formy komunikace a prezentace

Národní muzeum, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví, si Vás dovoluje pozvat na druhý ročník semináře Muzeum pro návštěvníky II: Tradiční i nové formy komunikace a prezentace, který se uskuteční 11. dubna 2017 v Praze. Pozvánka a další info

Muzeum a škola 2017 – konferencia v Zlíne

Muzeum jihovýchodní Moravy v Zlíne pripravuje v termíne 20.-21. marca 2017 už ôsmy ročník medzinárodnej konferencie Múzeum a škola. Konferencia sa uskutoční v spolupráci s PhDr. Alexandrou Brabcovou a miestom konania budú opäť budovy 14|15 Baťovho inštitútu. Hlavnou témou tohto ročníka sú Križovatky múzejnej pedagogiky. Obsahom konferencie je zhodnotenie stavu múzejnej pedagogiky a jej vyhliadky […]

Odborná konferencia (De)akvizičná činnosť v múzeách

V dňoch 7. – 8. 9. 2016 Vás pozývame na odbornú konferenciu (De)akvizičná činnosť v múzeách, ktorá sa uskutoční v priestoroch Zvolenského zámku. Na organizovaní konferencie sa okrem Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku podieľa i Slovenské národné múzeum, Slovenská národná galéria, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene a mesto Zvolen. Podujatie sa […]

NEMO’s 24th Annual Conference „Money Matters“

REGISTRATION NOW OPEN NEMO’s 24th Annual Conference „Money Matters“ We are happy to announce that… …Registration is now open for NEMO’s Annual Conference “ Money Matters: The Economic Value of Museums “ from 10-12 November 2016 in Karlsruhe, Germany! The conference explores the wide spectrum of the economic value of museums. Looking at the different […]

Konferencia Múzeum pre všetkých

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni Vás pozýva na konferencie Múzeum pre všetkých, ktorá sa bude konať 24. – 26. 5. 2016 na hrade v Starej Ľubovni. Konferencia je venovaná debarierizácii múzeí pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Pozvánka (PDF) Prihláška (DOC) Dôležité termíny: Vyplnený registračný formulár zašlite do 6.5.2016 Doručenie registračného formulára: do 6.5.2016 Doručenie abstraktov […]

Konferencia Etnológ v teréne / K prameňom poznania

Etnologická komisia ZMS Vás pozýva na konferenciu ETNOLÓG V TERÉNE/ K PRAMEŇOM POZNANIA, ktorá sa uskutoční 21. až 23. júna 2016 v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici. Pozvánka (PDF), Prihláška (DOCX), Anotácia (DOCX)

Seminár Autorské právo v múzejnej praxi

Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku, Slovenské národné múzeum a Múzeum mesta Bratislavy Vás pozývajú na seminár Autorské právo v múzejnej praxi, ktorý sa bude konať 4. februára 2016 v Bratislave (Múzeum mesta Bratislavy, Faustova sieň). Prihlášky je možné zasielať mailom na adresu: komisia.odborne@gmail.com do 27. januára 2016. Pozvánka (PDF), Prihláška […]

Archív konferencií a seminárov do roku 2015

25.08.2015 Workshop Využívanie výstupov digitalizácie v rámci projektov OPIS PO. 5.11.2015, Výstavný pavilón SNM v Bratislave na Židovskej ul. Informácie (DOC) Otázky ohľadom využitia výsledkov digitalizácie v súvislosti s autorským pravom možno posielať do 20.9.2015. 18.08.2015 Odborný seminár Po stopách zdraví a nemoci zvířat V. K historii a současnosti medicíny, veterinárního lékařství a farmacie, 15.-16. […]

ARCHÍV