Kolokvium Šport a olympijské hnutie v múzejnej dokumentácii

SOV – Slovenské olympijské a športové múzeum a Zväz múzeí na Slovensku 

Vás pozývajú na

odborné kolokvium s medzinárodnou účasťou

„ŠPORT A OLYMPIJSKÉ HNUTIE V MÚZEJNEJ DOKUMENTÁCII“

Kolokvium sa bude konať v dňoch 22. – 23. mája 2018 v kongresových priestoroch hotela Gate One v Bratislave. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia  a  je organizované v spolupráci so Zväzom múzeí na Slovensku a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Jeho cieľom je dať impulz k naštartovaniu novej spolupráce v oblasti prehodnotenia, spravovania a uchovávania zbierok ako aj k zvýšenej aktivite vo vedecko – výskumnej činnosti z oblasti športu a olympijského hnutia v športových a olympijských  múzeách v zahraničí a múzeách v Slovenskej republike. Zároveň má za úlohu získať prehľad o uložení zbierok so športovou tematikou v slovenských múzeách a ich stupni spracovania v jednotlivých múzeách, predstaviť proces tvorby zbierkového fondu v SOV – SOŠM, smerom k príprave stálej expozície SOV – SOŠM , pripraviť koncepciu celoslovenskej databázy zbierok so športovou a olympijskou problematikou.

Pozvánka (PDF)

Program (PDF)

Prihláška (PDF)

ARCHÍV