Odborný seminár ELEKTRONIZACE SBÍRKOVÝCH FONDŮ PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ

Dňa 10. septembra 2019 sa v Zlíně uskutoční odborný seminár Elektronizace sbírkových fondů paměťových institucí, který usporadúva Zlínský kraj.

Seminár je určený pre pracovníkov verejnej správy z oblasti kultúry a informačných technológií, pracovníkov múzeí a galúrií. Je zameraný na prezentýciu projektov, prostredníctvom ktorých probieha elektronizácia zbierkových fondov v pamäťových inštitúciách Zlínského kraja a súvisiacu problematiku v rámci Českej republiky, prezentované však budú i skúsenosti zo Slovenské republiky.

Podrobnejšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

Prihlasovací formulár otvoríte TU.

Vaše otázky viažuce sa na tému seminára môžte zaslať do 5. septembra 2019 e-mailom na adresu: blanka.herzanova@kr-zlinsky.cz.

ARCHÍV