Nové Pravidlá udeľovania ocenení ZMS

Predstavenstvo ZMS na svojom zasadnutí v Banskej Bystrici 6. júna 2019 schválilo dlho pripravované nové Pravidlá udeľovania ocenení ZMS, ktoré upravili podmienky pre získanie dosiaľ udeľovaných ocenení – Pamätnej medaily ZMS a Pamätného listu ZMS a zavádzajú dve nové – Zlatú medailu ZMS a Cenu Z. Z. Stránskeho.

Do platnosti táto interná smernica vstúpi 1. januára 2020, takže v budúcom roku získaju laureáti ocenenia podľa nových pravidiel.

Celé znenie Pravidiel udeľovania ocenení ZMS je k dispozícii na webovom sídle ZMS v časti O nás/Dokumenty alebo s sekcii venovanej oceňovaniu, kde sú zverejnené i formuláre na predkladanie návrhov – TU.

ARCHÍV