OCENENIA

ZMS môže za dosiahnutie mimoriadnych výsledkov v oblasti odborných múzejných činností, za aktívne pôsobenie v oblasti múzejníctva a ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva udeliť ocenenia múzeám, ktoré sú jeho členmi, alebo zamestnancom členských múzeí. Výnimočne môže ZMS udeliť ocenenia aj iným osobám alebo inštitúciám, ktoré výraznou mierou prispeli k rozvoju múzeí a múzejníctva a k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva v Slovenskej republike i mimo nej.

ZMS udeľuje ocenenia vo forme pamätnej medaile alebo pamätného listu.

Pravidlá udeľovania ocenení Zväzu múzeí na Slovensku (DOC)
Návrh na udelenie ceny ZMS (DOC)
Zoznam ocenených múzeí a ich pracovníkov (1998 – 2018) (PDF)

Múzeum roka / Galéria roka 2015

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo 13. ročník súťaže Múzeum roka/Galéria roka 2015 s termínom podávania prihlášok do 29. 2. 2016. Viac informácii na webovom sídle ministerstva. Dokument (PDF)

Cena Andreja Kmeťa

Dovoľujeme si členské múzeá požiadať o predkladanie návrhov na Cenu Andrea Kmeťa. Formulár, na ktorom je potrebné návrh predložiť, prikladáme nižšie. Návrhy za členské múzeá je potrebné doručiť do 26. 2. 2016 do 12,00 hod. na mailovú adresu: zms@zms.sk.
Výzva na zaslanie návrhov na udelenie Ceny Andreja Kmeťa (PDF), List (PDF), Nominačný list ( DOC )

ARCHÍV