UŽITOČNÉ LINKY

Rada vlády SR pre kultúru
http://www.vlada.gov.sk/rada-vlady-sr-pre-kulturu/

Výročné správy múzeí SR
http://www.snm.sk/?vyrocne-spravy-muzei-sr

Štatistické zisťovanie v oblasti kultúry
http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/statistika-kultury-1a8.html

ICOM – International Council of Museums
http://icom.museum/

European Museum Academy (Európska múzejná akadémia)
http://www.europeanmuseumacademy.eu/

Metodické centrá Ministerstva kultúry ČR
http://www.cz-museums.cz/web/deni_v_oboru/metodicka-centra-mk-cr

Grantový systém Ministerstva kultúry SR
http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie-178.html/

Fond na podporu umenia
http://www.fpu.sk/

Dotácie
http://www.dotacie.info/

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
http://www.eeagrants.sk/

Interreg CENTRAL EUROPE
http://www.interreg-central.eu/

Prehľad aktuálnej ponuky múzeí na Slovensku
http://www.muzeum.sk

ARCHÍV