Stretnutie prírodovedcov 2021

V dňoch 21. – 23.6.2021 sa uskutočnil XVI. ročník medzinárodnej konferencie Stretnutie prírodovedcov v Slovenskom raji. Predstavuje odborné podujatie zamerané na vedeckovýskumnú a prezentačnú činnosť múzeí s prírodovednými zbierkami a organizácií zameraných na prírodné vedy. Organizátorom bola Prírodovedná komisia Zväzu múzeí na Slovensku a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v spolupráci s Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi a Štátnou ochranou […]

Múzeá a galérie bez bariér III.

Dubnické múzeum pozýva na blížiacu sa medzinárodnú vedeckú konferenciu Múzeá a galérie bez bariér III., ktorá sa uskutoční v termíne 10. – 12.  novembra 2021 v priestoroch Dubnického múzea. Ak to súčasná situácia dovolí, súčasťou konferencie bude aj prehliadka VIDA! science centrum Brno. Konferencia bude zároveň prebiehať on-line! Pozvánka na konferenciu Prihláška Na základe VYHLÁŠKY 241/2021 V. v. […]

Vedecká konferencia Museologica literaria 2021 – program

Literárna a hudobná komisia Zväzu múzeí na Slovensku dňa  9. septembra 2021 organizuje tretí ročník vedeckej konferencie Museologica literaria, ktorá sa uskutoční v online priestore od 9,00 do 15,00 hod. Program (PDF) Zborník abstraktov (PDF) Na konferenciu sa bude možné pripojiť prostredníctvom linku TU.

Výzva na účasť na konferencii Museologica literaria 2021

Literárna a hudobná komisia Zväzu múzeí na Slovensku v roku 2021 usporiada tretí ročník konferencie Museologica literaria – tentoraz s hlavnou témou Tezaurácia v procese tvorby zbierkového fondu. Konferencia sa uskutoční 9. 9. 2021 prostredníctvom online platformy. Cieľom konferencie je budovať platformy vzájomnej spolupráce a udržiavať kontakty  komunity múzejných kurátorov literárnych a hudobných zbierok – praktikov a výskumných […]

Pozvánka na prednášku Milady Ivankovej „Nevyužité možnosti ľudovej medicíny“ v hlavnej expozícii Balneologického múzea Imricha Wintera

Vedecká konferencia „Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy“ V

Zväz múzeí na Slovensku Vás ako spoluorganizátor pozýva na vedeckú konferenciu „Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy“ V, ktorá sa uskutoční 12. – 13. mája 2020 v priestoroch Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Vaše prihlášky, zameraná na nižšie uvedené tematické okruhy, posielajte do 30. 3. 2020: Dejiny múzeí Aktuálne trendy v múzejníctve a […]

MÚZEA SPÁJAJÚ – Seminár o pedagogickej činosti v oblasti kultúry a prírody

MÚZEA SPÁJAJÚ Seminár o pedagogickej činosti v oblasti kultúry a prírody v prihraničnej oblasti medzi Rakúskom a Slovenskom Štvrtok, 07. novembra 2019, 10:00 – 17:00 hod. Kaštielʼ Marchegg, Speicher, 2293 Marchegg Vytvorenie väzieb medzi ľuďmi, predmetmi, stavbami a ich okolím, medzi interiérom a exteriérom, prírodou a kultúrou, si vyžaduje intenzívnu komunikáciu a komplexné zmýšľanie. Pri […]

Seminár „REVOLÚCIA: nežná x digitálna – digitálne a sociálne médiá v múzeách 30 rokov po“

ICOM SLOVENSKO v spolupráci s ICOM ČESKO, ICOM RAKÚSKO, Slovenským národným múzeom a Slovenskou národnou galériou Vás pozýva na medzinárodný seminár REVOLÚCIA: nežná x digitálna – digitálne a sociálne médiá v múzeách 30 rokov po, ktorý pripomenie tridsať rokov od pádu železnej opony, ktorý priniesol  i zmeny v paradigme nazerania na informácie a ich význam. Jeho súčasťou bude i panelová diskusia. Príspevky budú prednesené […]

Kolokvium “Muzea v proměnách času” – II. cirkulár

Zväz múzeí na Slovensku spolupracuje na príprave kolokvia s názvom Muzea v proměnách času, ktoré pri príležitosti 100. výročia vzniku Svazu československých múzeí pripravuje Asociace muzeí a galerií ČR a oddelenie muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a uskutoční sa v dňoch 3. a 4. 12. 2019 na pôde Národního muzea v Prahe – […]

Odborný seminár ELEKTRONIZACE SBÍRKOVÝCH FONDŮ PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ

Dňa 10. septembra 2019 sa v Zlíně uskutoční odborný seminár Elektronizace sbírkových fondů paměťových institucí, který usporadúva Zlínský kraj. Seminár je určený pre pracovníkov verejnej správy z oblasti kultúry a informačných technológií, pracovníkov múzeí a galúrií. Je zameraný na prezentýciu projektov, prostredníctvom ktorých probieha elektronizácia zbierkových fondov v pamäťových inštitúciách Zlínského kraja a súvisiacu problematiku v rámci Českej republiky, prezentované však budú […]

ARCHÍV