Medzinárodná konferencia Remeslo a kniha

Slovenská národná knižnica pozýva všetkých kolegov – odborníkov na ochranu fondov na pripravovaný I. ročník konferencie Remeslo a kniha, ktorá sa uskutoční v dňoch 10. až 12. mája 2017 v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine. Konferencia je primárne určená pre odborníkov, odbornú verejnosť a vítaní sú aj študenti z odborov reštaurovanie a konzervovanie, technológie reštaurovania a […]

Nominácie na udelenie Ceny Andreja Kmeťa

Na základe žiadosti MK SR si dovoľujeme vyzvať členské múzeá na predkladanie nominácií na udelenie Ceny Andreja Kmeťa. Návrhy je potrebné predkladať mailom na adresu zms@zms.sk výlučne na nominačnom liste do piatka 17. 2. 2017. O konečných nomináciách, ktoré budú predložené Ministerstvu kultúry SR, na svojom zasadnutí rozhodne Predstavenstvo ZMS. Písomná informácia (PDF) Návrhový list […]

Súťaž Múzeum roka 2016 bola vyhlásená

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo 14. ročník súťaže Múzeum roka 2016 s termínom prijímania prihlášok do 28. 2. 2017. Informačný list (PDF) Prihláška – štatút súťaže – pravidlá – spôsob hodnotenia  

Zomrel Marcel Lalkovič

Dňa 20. decembra 2016 zomrel vo veku nedožitých 73 rokov renomovaný slovenský múzejník a muzeológ Ing. Marcel Lalkovič, CSc., ktorý v rokoch 1991 – 1997 pôsobil i vo Zväze múzeí na Slovensku a v rokoch 1993 – 1997 ho viedol ako predseda. R. I. P. Česť jeho pamiatke! Krátky profesijný životopis

Konferencia Mnoho tváří orální historie v Brne

Na pôde Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne sa bude v dňoch 15. – 16. februára 2017 konať konferencia Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci. Rokovací jazyk: čeština, angličtina, slovenčina. Uzávierka prihlášok: 1. 12. 2016 Výzva Prihláška

Výzva na predkladanie ponúk

Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi vyzýva na predkladanie cenových ponúk na tlač zborníka. Viac informácii tu.

Medzinárodná konferencia Muzeum a změna V – II. cirkulár

Asociace muzeí a galerií ČR pripravuje piatu medzinárodnú konferenciu Muzeum a změna V / The Museum and Change V, ktorá sa bude konať 22. – 24. 11. 2016 v priestoroch pražského Národního archivu. Termín uzávierky prihlášok: 30. 9. 2016 II. cirkulár Prihláška

Konferencia Digitálne múzeum

V dňoch 25. a 26. 10. 2016 sa v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici bude konať odborná konferencia Digitálne múzeum – Čo s digitálnym obsahom múzeí?, ktorej cieľom je poskytnúť odbornej verejnosti relevantné informácie a podnety týkajúce sa nových foriem, metód a programom využívania digitálneho obsahu v odborných činnostiach múzeí. Pozvánka Program

Konferencia História a súčasnosť zbierok a zberateľstva (27. 9. 2016)

Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum po úspešnej realizácii vedeckej konferencie „Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti“ konanej v mesiaci september 2015, pripravila na 27. 9. 2016 ďalšiu vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému „História a súčasnosť zbierok a zberateľstva“. Poštové múzeum privíta aktívnu účasť čo najširšej vedeckej, kultúrnej a múzejníckej verejnosti, preto Vás na toto podujatie čo najsrdečnejšie pozývame. Prípadnú […]

Vyšlo nové číslo časopisu Museologica Brunensia

Práve vyšlo prvé tohtoročné číslo časopisu Museologica Brunensia. Časopis má novú redakciu (Oddělení muzeologie FF MU) a ďalšou tohtoročnou novinkou je i zmena formy vydávania – časopis začal vychádzať elektronicky: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/135572. Online sú dostupné i všetky doteraz vydané čísla časopisu: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/131342. Budúce monotematické číslo bude venované nedožitým 90. narodeninám nestora českej a svetovej muzeológie Zbyňka Z. Stránského a prinesie odborné i […]

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek na stránke ZMS...