Múzejný svet opustila ďalšia osobnosť MICHAL KOVÁČ – ADAMOV (1930-2023)

Opustila nás ikona slovenského múzejníctva Mgr. Edita Stránska

Dňa 27. júna 2022 nás vo veku 75 rokov opustila osobnosť slovenského múzejníctva, prvá tajomníčka ZMS, Mgr. Edita Stránska. Mgr. Edita Stránská bola dlhoročnou pracovníčkou Múzea SNP v Banskej Bystrici, kde pôsobila ako vedúca kultúrno-výchovného oddelenia. Zodpovednosť a snaha získať širšie vedomosti a lepšie výsledky práce ju priviedli k postgraduálnemu štúdiu muzeológie na Filozofickej fakulte Univerzity […]

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici hľadá so svojho kolektívu archeológa

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja obsadzuje pracovné miesto Názov pozície :             archeológ Miesto výkonu práce :         Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici Ulica slovenských partizánov 1132/52 017 01 Považská Bystrica Pracovný čas :                       pevný pracovný čas od 6:45 hod do 14:45 hod,  t. j. 37,5 hod pracovný týždeň Dátum […]

Výberové konanie na voľné pracovné miesto: riaditeľ Múzea mincí a medailí

 Národná banka Slovenska Múzeum mincí a medailí Kremnica vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto: riaditeľ Múzea mincí a medailí  Charakteristika práce: Strategické a koncepčné riadenie procesov a činností súvisiacich so zhromažďovaním, odborným spracovaním, spravovaním a sprístupňovaním kultúrnych hodnôt vrátane riešenia odborných problémov a komplexnej správy nehnuteľného kultúrneho majetku NBS. Komplexné zabezpečovanie fungovania a rozvoja múzea. Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste: […]

Zväz múzeí na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na funkciu: Manažér/Ekonóm/Hospodár ZMS

Názov a sídlo organizácie: Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica Miesto výkonu práce: Home- office, práca z domu Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské, vysokoškolské vzdelanie I alebo II. stupňa Riadiaca prax: nie je podmienkou Rámcová náplň práce: vedenie účtovníctva v súlade s účtovnými postupmi a smernicami organizácie, práca s evidenčným a účtovným systémom organizácie (vystavovanie objednávok, faktúr, […]

Múzeum mesta Bratislavy hľadá kurátora najnovších dejín

Múzeum mesta Bratislavy (MMB) hľadá kurátora/kurátorku najnovších dejín, ktorý/á sa bude podieľať na odbornej činnosti MMB prostredníctvom dokumentácie najnovších dejín (1945 – súčasnosť) s dôrazom na súčasnosť a svojej výskumnej a výstavnej činnosti. Výberové konanie bude dvojkolové, do druhého kola budú oslovení iba vybraní uchádzači, ktorí budú požiadaní o predloženie písomnej koncepcie dokumentácie každodennosti a […]

Vyhlásenie výberového konania na 3 riaditeľov múzeí SNM

Slovenské národné múzeum vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ SNM – Múzea židovskej kultúry v Bratislave (PDF, 3,9 MB), prihlásiť sa je možné do 09.04.2021 Slovenské národné múzeum vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ SNM – Múzea kultúry karpatských Nemcov v Bratislave (PDF, 4,0 MB), prihlásiť sa je možné do 09.04.2021 Slovenské národné múzeum vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ […]

Dopady COVID-19 na činnosť múzeí na Slovensku v roku 2020 – dotazník

V roku 2020 do života všetkých ľudí vstúpil vírus COVID-19 (korona). V súvislosti s opatreniami boli múzea pre verejnosť uzatvorené, čo malo v mnohých prípadoch veľký dopad na fungovanie múzeí. Vírus zasiahol všetky činnosti múzeí. Múzejníci sa nevyhli ani samotnému ochoreniu. Všetky opatrenia, či dopady ochorenia silne ovplyvnili činnosti múzeí na Slovensku. Predložený dotazník má […]

Cena ministerky kultúry SR

Cena ministerky kultúry je ocenenie, ktoré udeľuje ministerka fyzickým osobám – jednotlivcom alebo kolektívom a právnickým osobám (napríklad umelecká inštitúcia, múzeum, galéria, knižnica, kultúrno-osvetové zariadenie) ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov, múzejných, galerijných, kultúrno-osvetových a audiovizuálnych aktivít za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach kultúry. Ministerstvo […]

Pracovná ponuka – Vojenské historické múzeum v Piešťanoch – pozícia samostatný odborný referent – kustód

Kolegovia z Vojenského historického múzea – Múzejného oddelenia v Piešťanoch hľadajú do svojich radov nového kolegu. OZNÁMENIE o voľnom tabuľkovom mieste zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme Miesto výkonu práce: Vojenské historické múzeum – Múzejné oddelenie Piešťany, Orviská cesta Názov funkcie: Samostatný odborný referent – kustód Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore […]

ARCHÍV