SEKRETARIÁT

Sekretariát ZMS zabezpečuje administratívnu, organizačnú a hospodársku činnosť ZMS, vedie bežnú agendu ZMS. Činnosť sekretariátu vedie tajomník ZMS.

Ing. Štefan Engel, PhD., tajomník ZMS:
Tel.: +421 918 877 057
E-mail: zms@zms.sk

Ing. Dana Engelová, hospodárka:
Mgr. Jakub Ondrej, manžér:

ARCHÍV