SEKRETARIÁT

Sekretariát ZMS zabezpečuje administratívnu, organizačnú a hospodársku činnosť ZMS, vedie bežnú agendu ZMS. Činnosť sekretariátu vedie tajomník ZMS.

Ing. Štefan Engel, PhD., tajomník ZMS:
Tel.: +421 0918 877 057
E-mail: zms@zms.sk

Ing. Janka Binderová, manažérka ZMS:
Tel.: +421 918 877 060
E-mail: manazer@zms.sk

Ľubica Prieberová, hospodárka ZMS:
Tel.: +421 45 6913 932
E-mail: hospodar@zms.sk

ARCHÍV