SEKRETARIÁT

Sekretariát ZMS zabezpečuje administratívnu, organizačnú a hospodársku činnosť ZMS, vedie bežnú agendu ZMS. Činnosť sekretariátu vedie tajomník ZMS.

Ing. Štefan Engel, PhD., tajomník ZMS:
Tel.:
E-mail: zms@zms.sk

manažér ZMS
Tel.:
E-mail: manazer@zms.sk

Jarmila Selecká, hospodárka ZMS:
Tel.: +421 918 903 318
E-mail: hospodar@zms.sk

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek na stránke ZMS...