NOC MÚZEÍ

Rozhodnutie o Medzinárodnom dní múzeí prijala generálna konferencia Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve v roku 1977. Rezolúciu o ustanovení 18. mája za Medzinárodný deň múzeí podporilo 108 národných komitétov. Podporiť význam MDM si pred jedenástimi rokmi dala za cieľ aj francúzska iniciatíva založiť tradíciu Nuit européenne des musées. Európska noc múzeí sa realizuje pod patronátom Rady Európy.
Podujatie má v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.
Aktivity múzeí počas Noci múzeí a galérií sú orientované na také činnosti, ktoré počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. V tom čase múzeá otvárajú verejnosti svoje „skryté“ komnaty a odkrývajú tajomstvá, schovávané pred zrakmi verejnosti. Takto môže verejnosť preniknúť do tajov „múzejnej kuchyne“. „Odkrývanie tajomstiev“ pomáha verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií lepšie pochopiť význam múzeí pri ochrane súčasti kultúrneho a prírodného dedičstva, uchovávaných v múzeách a galériách.

Archív minulých ročníkov:

Noc múzeí a galérií 2015 – 16.05.2015
Noc múzeí a galérií 2015 – 16.5.2015

 

Noc múzeí a galérií 2014 – 17.05.2014
Noc múzeí a galérií 2014 – 17.5.2014

 

Noc múzeí a galérií 2013 – 18.05.2013
Noc múzeí a galérií 2013 – 18.5.2013

 

Noc múzeí a galérií 2012 – 19.05.2012
Noc múzeí a galérií 2012 – 19.5.2012

 

Noc múzeí a galérií 2011 – 14.5.2011
Noc múzeí a galérií 2011 – 14.5.2011

 

Noc múzeí a galérií 2010 – 15.5.2010
Noc múzeí a galérií 2010 – 15.5.2010

 

Noc múzeí a galérií – 16.05.2009
Noc múzeí a galérií 16.05.2009

 

Noc múzeí a galérií – 17.05.2008
Noc múzeí a galérií 17.05.2008

 

ARCHÍV