NOC MÚZEÍ

Rozhodnutie o Medzinárodnom dní múzeí prijala generálna konferencia Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve v roku 1977. Rezolúciu o ustanovení 18. mája za Medzinárodný deň múzeí podporilo 108 národných komitétov. Podporiť význam MDM si v roku 2005 dala za cieľ aj francúzska iniciatíva založiť tradíciu Nuit européenne des musées. Európska noc múzeí sa realizuje pod patronátom Rady Európy.
Podujatie má v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.
Aktivity múzeí počas Noci múzeí a galérií sú orientované na také činnosti, ktoré počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. V tom čase múzeá otvárajú verejnosti svoje „skryté“ komnaty a odkrývajú tajomstvá, schovávané pred zrakmi verejnosti. Takto môže verejnosť preniknúť do tajov „múzejnej kuchyne“. „Odkrývanie tajomstiev“ pomáha verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií lepšie pochopiť význam múzeí pri ochrane súčasti kultúrneho a prírodného dedičstva, uchovávaných v múzeách a galériách.

Informácie o aktuálnom ročníku Noci múzeí a galérií nájdete TU. Aktuálnu stránku k Noci múzeí a galérií nájdete zase na odkaze www.nmag.sk

Archív minulých ročníkov:

Noc múzeí a galérií 2015 – 16.05.2015
Noc múzeí a galérií 2015 – 16.5.2015

 

Noc múzeí a galérií 2014 – 17.05.2014
Noc múzeí a galérií 2014 – 17.5.2014

 

Noc múzeí a galérií 2013 – 18.05.2013
Noc múzeí a galérií 2013 – 18.5.2013

 

Noc múzeí a galérií 2012 – 19.05.2012
Noc múzeí a galérií 2012 – 19.5.2012

 

Noc múzeí a galérií 2011 – 14.5.2011
Noc múzeí a galérií 2011 – 14.5.2011

 

Noc múzeí a galérií 2010 – 15.5.2010
Noc múzeí a galérií 2010 – 15.5.2010

 

Noc múzeí a galérií – 16.05.2009
Noc múzeí a galérií 16.05.2009

 

Noc múzeí a galérií – 17.05.2008
Noc múzeí a galérií 17.05.2008

 

ARCHÍV