PUBLIKÁCIE

Práca s handicapovanými návštevníkmi v múzeu (Stará Ľubovňa, 2015)
Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS pripravila zborník príspevkov z odborného seminára “Práca s handicapovanými návštevníkmi v múzeu”, ktorý sa konal 22. júna 2015, počas Festivalu múzeí 2015 v priestoroch Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni. V ôsmich príspevkoch prinášame niekoľko príkladov dobrej praxe zo slovenského múzejného prostredia. Prajeme príjemné inšpirovanie sa. 

 

Múzeum ako forma edukácie v spoločnosti (27. – 29. 11. 2013, Banská Bystrica)
Kol. Múzeum ako forma edukácie v spoločnosti. Zborník z medzinárodnej konferencie, Banská Bystrica, 27. – 29. november 2013. Banská Bystrica: Zväz múzeí na Slovensku a Múzeum SNP, 2015, 207 s., ISBN 978-80-89514-36-6

 

Mediálna sebaprezentácia a budovanie individuálneho imidžu múzea v 21. storočí (7. – 9. 10. 2014, Banská Bystrica) (PDF, 12,9 MB)
KOCHANOVÁ, G. Mediálna sebaprezentácia a budovanie individuálneho imidžu múzea v 21. storočí. Zborník príspevkov z konferencie Banská Bystrica, 2014. Bratislava : Slovenské národné múzeum s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre Zväz múzeí na Slovensku, 2014. 148 s., ISBN 978-80-8060-347-2

 

Muž a žena – Vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok (1. – 3. 10. 2013, Bratislava)
NÁDASKÁ, K. Muž a žena – Vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok. Zborník príspevkov z odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava 1. – 3. október 2013. Bratislava : Zväz múzeí na Slovensku, Etnologická sekcia ZMS a Múzeum mesta Bratislavy, 2013. 223 s., ISBN 978-80-971506-7-9

 

Vedeckovýskumná činnosť v múzeách (16. – 17. 4. 2013, Banská Bystrica) (PDF, 15,4 MB)
KOCHANOVÁ, G. Vedeckovýskumná činnosť v múzeách. Zborník príspevkov z odborného sympózia. Banská Bystrica 16. – 17. apríl 2013. Košice : Slovenské technické múzeum a Slovenské národné múzeum, 2013. 148 s., ISBN 978-80-970250-7-6.

 

Múzejná dokumentácia druhej polovice 20. storočia na Slovensku – Problematika komplexnej múzejnej dokumentácie obdobia po roku 1989 (17. – 18. 10. 2012, Zuberec)
LETENAYOVÁ, Z. – ŠEVČÍKOVÁ, E. Múzejná dokumentácia druhej polovice 20. storočia. Problematika komplexnej múzejnej dokumentácie obdobia po roku 1989. Zborník prednášok. Zuberec 17. – 18. október 2012. Bratislava : Zväz múzeí na Slovensku, 2012, 120 s., ISBN 978-80-969702-3-0

 

Informačno-komunikačné technológie, Využitie v prezentačnej činnosti múzeí (12. – 13. 10. 2011, Banská Štiavnica)
MAJCHROVIČOVÁ , V. – ŠULLOVÁ, Z. Informačno-komunikačné technológie. Využitie v prezentačnej činnosti múzeí. Zborník príspevkov z konferencie. Banská Štiavnica 12. – 13. október 2011. Košice : Slovenské technické múzeum v spolupráci so Slovenským národným múzeom, 2011, 130 s., ISBN 978-80-970250-5-2


Základný manuál k používaniu grafického freeware-u GIMP v prezentačnej činnosti múzeí (PDF, 5,3 MB)

Základný manuál k používaniu grafického freeware-u INKSCAPE v prezentačnej činnosti múzeí (PDF, 5,2 MB)

 

Preventívna ochrana zbierkových predmetov – príručka autorského kolektívu pracovníkov Národního muzea a externých poradcov. Súhlas NM Praha s uverejnením v PDF

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek na stránke ZMS...