Poklady slovenských múzeí 2015

Cieľom tohto projektu, ktorý vyvrcholí v roku 2016 pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie, je identifikácia a výber zbierkových predmetov európskeho významu, ktoré sa nachádzajú v zbierkových fondoch slovenských múzeí. Naším zámerom je slovenské zbierkové fondy predstaviť v kontexte európskeho geografického priestoru ako rovnocenné a dosiaľ opomínané pramene k vývoju ľudstva a […]

Príbeh predmetu. Rok 1914

Projekt bol súčasťou dlhodobej kampane ZMS s názvom Múzeum v čase, čas v múzeu. Pilotný ročník kampane bol zameraný na realizáciu odborných činností múzeí súvisiacich s rokom 1914 a 100. výročím vypuknutia 1. svetovej vojny. Tematická časť projektu trvala do 30.11.2014. Aktivity neboli obmedzené len na dokumentáciu vojnových udalostí, ale nabádali múzejníkov k mapovaniu všetkých […]

Múzeum v čase, čas v múzeu

Prioritnou úlohou dlhodobej kampane ZMS s názvom Múzeum v čase, čas v múzeu je zlepšenie propagácie práce múzejníkov, komunikácie múzeí s verejnosťou, posilnenie odborných činností v múzeách a vzájomnej koordinácie aktivít členských múzeí ZMS. Cieľom kampane je podporiť a rozšíriť spektrum odborných foriem práce, metód a postupov pre zabezpečenie systematickej a komplexnej múzejnej dokumentácie spoločnosti […]

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek na stránke ZMS...