Zápis zo zasadnutia Rady ZMS konaného 31. 3. 2016 v Bratislave

Zápis zo zasadnutia Rady ZMS konaného 31. 3. 2016 v Bratislave

Archív Zápisníc zo zasadania Rady do roku 2015

Zápisnica z rokovania Rady ZMS, konanej v Múzeu mesta Bratislavy dňa 13.8.2015 ( PDF ) Zápisnica z rokovania Rady ZMS, konanej v Múzeu SNP v Banskej Bystrici dňa 8.6.2015 ( PDF ) Zápisnica z rokovania Rady ZMS, konanej v Múzeu mesta Bratislavy dňa 12.03.2015 ( PDF ) Zápisnica z rokovania Rady ZMS, konanej v Múzeu […]

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek na stránke ZMS...