Zápis zo zasadnutia Rady ZMS konaného 30. 8. 2017 vo Svätom Antone – ZVÄZ MÚZEÍ NA SLOVENSKU

ARCHÍV