ČLENSKÉ MÚZEÁ

Zoznam členských múzeí (XLS) / Zoznam členských múzeí (PDF)


Balneologické múzeum v Piešťanoch

Beethovenova ul. 5
921 01 Piešťany
Tel.: +421 33 772 28 75
E-mail: balneomuzeum@zupa-tt.sk
URL: http://www.balneomuzeum.sk
Banícke
múzeum Gelnica

Banícke nám. 8
056 01 Gelnica
Tel.: +421 53 482 14 68, +421 911 225 454
E-mail: darina.demkova@centrum.sk
URL:  http://www.gelnica.sk/index.php?id_menu=48695
Banícke múzeum v Rožňave
Šafárikova 31
048 01 Rožňava
Tel.: +421 58 734 37 10
E-mail: banmuz@mail.t-com.sk
URL: http://www.banmuz.sk
Diecézne múzeum
Nitrianskeho biskupstva

Nám. J. Pavla II.č. 7
949 01 Nitra
Tel.: +421 37 772 17 47, +421 905 450 316
E-mail: dieceznemuzeum@gmail.com
URL:  http://www.biskupstvo-nitra.sk/diecezne-muzeum
Dubnické
múzeum, m. r. o.

Námestie sv. Jakuba 623/4
018 41 Dubnica nad Váhom
Tel.: +421 42 442 83 86
E-mail: muzeum@dubnica.eumic@dubnica.eu
URL: http://www.dubnica.sk/mestske-organizacie/dubnicke-muzeum-dubnica-nad-vahom
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote
Nám. Mihálya Tompu 5
979 01 Rimavská Sobota
Tel.: +421 47 563 27 41
E-mail: office@gmmuzeum.skdirector@gmmuzeum.sk
URL: http://www.gmmuzeum.sk

Horehronské múzeum v Brezne

Nám. M. R. Štefánika 55/47
977 01 Brezno
Tel.: +421 48 611 24 53
E-mail: muzeum@horehronskemuzeum.skriaditel@horehronskemuzeum.sk
URL: http://www.horehronskemuzeum.sk

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
Tel.: +421 46 542 30 54
E-mail: info@muzeumpd.sk
URL: http://www.muzeumpd.sk

Hradné múzeum Fiľakovo

Hlavná 14
986 01 Fiľakovo
Tel.: +421 47 438 20 17
E-mail: muzeum@hradfilakovo.sk
URL: http://www.hradfilakovo.sk
Krajské
múzeum v Prešove

Hlavná 86
080 01 Prešov
Tel.: +421 51 773 47 08, +421 51 759 82 20
E-mail: krajskemuzeumpo@stonline.sk
URL: http://www.muzeumpresov.sk
Kysucké múzeum
Moyzesova 50022 10 Čadca
Tel.: 421 41 43 21 386, +421 917 111080E-mail: kysuckemuzeum@vuczilina.sk

URL: https://www.kysuckemuzeum.sk/sk/

Lesnícke
a drevárske múzeum

Nám. SNP 23/35
960 01 Zvolen
Tel.: +421 45 532 18 86
E-mail: muzeum@ldmzvolen.sk
URL: http://www.ldmzvolen.sk
Liptovské múzeum v Ružomberku
Námestie Š. N. Hýroša 10
034 50 Ružomberok
Tel.: +421 44 432 24 68, +421 44 430 35 33
E-mail: sekretariat@liptovskemuzeum.sk
URL: http://www.liptovskemuzeum.sk
Literárne múzeum
M. R. Štefánika 11
036 01 Martin
Tel.: +421 43 413 41 52
E-mail: snlm@snk.sk
URL: http://www.snk.sk/?aktualne-informacie
Ľubovnianske múzeum
– hrad v Starej Ľubovni

Zámocká 22
064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: +421 52 432 24 22, +421 910 340 050
E-mail: info@hradlubovna.sk
URL: http://www.hradlubovna.sk
Malokarpatské múzeum v Pezinku
M. R. Štefánika 4
902 01 Pezinok
Tel.: +421 33 641 20 57, +421 33 641 33 47
E-mail: muzeumpezinok@muzeumpezinok.sk
URL: http://www.muzeumpezinok.sk
Mestské múzeum Šurany
Synagóga, Malá ul. 2
942 01 Šurany
Tel.: +421 35 650 11 64, +421 35 650 00 77
E-mail: msks-surany@szm.sk,
muzeum.surany@szm.sk
URL: http://www.surany.sk/organizacie/mestske-kulturne-stredisko/mestske-muzeum-surany-synagoga
Mestské múzeum v Pezinku
M. R. Štefánika 1
902 01 Pezinok
Tel.: +421 33 641 23 06, +421 910 953 943
E-mail: pospechova@mestskemuzeumpk.sk
URL: http://www.mestskemuzeumpk.sk
Mestské múzeum v Senci
Turecký dom,
Nám. 1. mája 2
903 01 Senec
Tel.: +421 2 20 20 55 01, +421 911 169 754
E-mail: muzeum@senec.sk
URL: http://www.msks-senec.sk/muzeum
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
M.R.štefánika 257/61
075 01 Trebišov
Tel.: +421 56 672 22 34
E-mail: trebisov.muzeum@vucke.sk
URL: http://www.muzeumtv.sk
Múzeum Červený Kláštor
Pod lipami č. 20
059 06 Červený Kláštor
Tel.: +421 52 482 2057, +421 911 325 250
e-mail: info@muzeumcervenyklastor.sk, pokladna@muzeumcervenyklastor.sk                                                   URL: https://muzeumcervenyklastor.sk/
Múzeum
Jána Cikkera

Fialkové údolie 2
811 01 Bratislava
Tel.: +421 2 544 125 55, +421 918 471 225
E-mail: muzeumjcikker@stonline.sk
URL: http://www.jan-cikker.org/muzeum.html
Múzeum
Jána Thaina v Nových Zámkoch – Thain János Múzeum Érsekújvár

Pribinova 6
940 62 Nové Zámky
Tel.: +421 35 640 00 32, +421 35 640 06 26
E-mail: muzeumnz@mail.t-com.sk
URL: http://www.muzeumnz.sk
Múzeum
Janka Kráľa

Nám. osloboditeľov 30
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: +421 44 552 25 54
E-mail: muzeumjk@mjk.lm.sk
URL: http://www.mjk.sk
Múzeum
mesta Bratislavy

Radničná 1
815 18 Bratislava
Tel.: +421 2 591 008 12, +421 2 591 008 11
E-mail: mmba@bratislava.sk
URL: http://www.muzeum.bratislava.sk
Múzeum Michala Tillnera
Záhorácka 1919
901 01 Malacky
Tel.: +421 34 772 21 10, +421 34 772 21 55, +421 903 801 214
E-mail: muzeum@mckmalacky.sk
URL: http://www.mckmalacky.sk/muzeum-michala-tillnera
Múzeum Mikuláša Konkoly-Thegeho
Komárňanská 134
947 01 Hurbanovo
Tel.: +421 35 760 24 84, +421 35 245 11 02
E-mail: suh@suh.sk
URL: http://www.suh.sk
Múzeum
obchodu

Linzbothova 16
821 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4524 3167
E-mail: muzeum.obchodu@gmail.com
URL: http://www.muzeumobchoduba.sk
Múzeum oravskej dediny
Brestová 850
027 32 Zuberec
Tel.: +421 43 539 51 49
E-mail: muzeum@zuberec.sk
URL: muzeum.zuberec.sk
Múzeum
polície Slovenskej republiky

Gunduličova ul. 2
817 72 Bratislava
Tel.: +421 9610 560 96, +421 9610 560 81
E-mail: muzeumpz@minv.sk
URL: http://www.minv.sk/?muzeum-policie-slovenskej-republiky
Múzeum
Slovenského národného povstania

Kapitulská 23
975 59 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 245 11 01, +421 918 899 444
E-mail: muzeumsnp@muzeumsnp.sk
URL: http://www.muzeumsnp.sk
Múzeum
Spiša v Spišskej Novej Vsi

Letná 50
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 442 37 57
E-mail: muzeumspisa@muzeumspisa.com
URL: http://www.muzeumspisa.com
Múzeum
školstva a pedagogiky

Charkovská 1
841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves
Tel.: +421 2 6241 0665
E-mail: msap@cvtisr.sk
URL: http://www.msap.sk
Múzeum špeciálneho školstva
Nám. Majstra Pavla 28
054 01 Levoča
Tel.: +421 53 451 28 63
E-mail: mss.levoca@leevonet.sk
URL: http://www.msslevoca.sk
Múzeum Tatranského národného parku
059 60 Tatranská Lomnica
Tel.: +421 52 478 03 65
E-mail: muzeum@lesytanap.sk
URL: http://www.lesytanap.sk/04-sluzby/muzeum-tanapu.php
Múzeum v
Kežmarku

Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
Tel.: +421 52 452 26 19
E-mail: riaditelka.muzea@kezmarok.com
URL: http://www.kezmarok.com
Múzeum vo
Svätom Antone
969 72 Svätý Anton
Tel.: +421 45 691 39 32, +421 915 821 973
E-mail: info@msa.sk
URL: http://www.msa.sk

NBS-Múzeum
mincí a medailí Kremnica

Štefánikovo nám 11/21
967 01 Kremnica
Tel.: +421 45 678 03 01
E-mail: muzeum@nbs.sk
URL: http://www.muzeumkremnica.sk
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Kubínyiho nám. 3
984 01 Lučenec
Tel.: +421 47 433 25 02, 433 23 97
E-mail: nmlc@stonline.sk
URL: http://www.nmg.sk
Podpolianske múzeum
Partizánska 63
962 12 Detva
Tel.: +421 45 545 52 12, +421 918 167 711
E-mail: muzeum@kcdetva.sk
URL: http://www.kcdetva.sk/sk/Category/19/Category/23/Podpolianske múzeum.proxia

Podtatranské múzeum v Poprade

Vajanského 72/4
058 01 Poprad
Tel.: +421 52 772 19 24
E-mail: sekretariat@muzeumpp.sk
URL: http://www.muzeumpp.sk
Podunajské múzeum v Komárne – Duna Menti Múzeum Komárom
Palatínova 13
945 05 Komárno
Tel.: +421 35 773 14 76, +421 35 773 09 19
E-mail: muzeumkomarno@gmail.commuzeumkn@nextra.sk
URL: http://www.muzeumkn.sk

Pohronské múzeum v Novej Bani

Bernolákova 2
968 01 Nová Baňa
Tel.: +421 45 685 51 78, +421 45 685 78 34
E-mail: muzeumpm@stonline.sk
URL: http://www.pohronskemuzeum.sk
Ponitrianske múzeum v Nitre
Štefánikova trieda 1
949 01 Nitra
Tel.: +421 37 651 00 00, +421 37 651 42 53
E-mail: nimuz-sek@mail.t-com.sk
URL: http://muzeumnitra.sk
Považské múzeum
Topoľová 1                            
010 03 Žilina
Tel.: +421 41 500 15 11 (pracovné dni 8.00 – 15.00 hod.)E-mail: muzeum@pmza.skURL: https://pmza.sk/

Slovanské múzeum A. S. Puškina

Brodzany 159
958 42 Brodzany
Tel.: +421 38 245 26 50/51/53, +421 907 812 770
E-mail: slovanske.muzeum@snk.skalexandra.lukacova@snk.sk
URL: http://www.snk.sk/?slovanske-muzeum-a-s-puskina
Slovenská
pošta a.s., Poštové
múzeum

Partizánska 9
975 99 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 433 95 07
E-mail: muzeum@slposta.sk
URL: http://www.posta.sk/informacie/postove-muzeum
Slovenské
banské múzeum

Kammerhofská 2
969 01 Banská Štiavnica
Tel.: +421 45 692 05 35, +421 45 694 94 22
E-mail: sbm@muzeumbs.sk
URL: http://www.muzeumbs.sk

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Ulica 1. mája 38
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: +421 44 547 72 30, +421 44 547 72 11
E-mail: smopaj@smopaj.sk
URL: http://www.smopaj.sk
Slovenské
národné múzeum-riaditeľstvo

Vajanského nábr. 2, P.O. Box 13
810 06 Bratislava 16
Tel.: +421 2 2046 9114
E-mail: sekretariat@snm.sk
URL: http://www.snm.sk
pobočky SNM:


SNM-Archeologické múzeum v Bratislave

Žižkova 12, P.O. Box 13
810 06 Bratislava
Tel.: +421 2 2049 1277, +421 2 5441 6034
E-mail: archeolog@snm.sk
URL: http://www.snm.sk/?archeologicke-muzeum-uvodna-stranka


SNM-Historické múzeum v Bratislave

Bratislavský hrad, P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16
Tel.: +421 2 204 83 104, +421 2 204 83 111, +421 915 993 301
E-mail: bratislavskyhrad@snm.sk
URL: http://www.snm.sk/?historicke-muzeum-uvodna-stranka


SNM-Hudobné múzeum v Bratislave

Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 16
Tel.: +421 2 2049 1283, +421 918 906 787, +421 918 906 788
E-mail: musica@snm.sk
URL: http://www.snm.sk/?hudobne-muzeum-uvodna-stranka

SNM-Múzeá v Martine

Malá Hora 2
036 80 Martin
Tel.: +421 43 413 30 96
E-mail: sekretariat@snm-em.sk
URL: http://www.snm.sk/?516


SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek – hrad Modrý Kameň

Zámocká 1
992 01 Modrý Kameň
Tel.: +421 47 487 02 18
E-mail: hradmodrykamen@snm.skmuzeum@procomp.sk
URL: http://www.snm.sk/?muzeum-babkarskych-kultur-a-hraciek-uvodna-stranka


SNM-Múzeum Betliar v Betliari

Kaštieľna 6
049 21 Betliar
Tel.: +421 58 798 31 18
E-mail: betliar@snm.sk
URL: http://www.snm.sk/?muzeum-betliar-uvodna-stranka


SNM-Múzeum Bojnice v Bojniciach

Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
Tel.: +421 46 543 06 24
E-mail: sekretariat@bojnicecastle.sk
URL: http://www.snm.sk/?muzeum-bojnice-uvodna-stranka


SNM-Múzeum Červený Kameň v Častej

Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Tel.: +421 33 690 58 05
E-mail: hradcervenykamen@snm.sk
URL: http://www.snm.sk/?muzeum-cerveny-kamen-uvodna-stranka


SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku v Bratislave

Istrijská 68, P.O.Box 47
841 07 Bratislava
Tel.: +421 2 2049 3102, +421 915 807 494
E-mail: andrej.solar@snm.sk
URL: http://www.snm.sk/?muzeum-kultury-chorvatov-na-slovensku-uvodna-stranka


SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Bratislave

Žižkova 14, P.O.Box 13
810 06 Bratislava
Tel.: +421 2 5441 5570, 204 91 2258
E-mail: mkkn@snm.sk
URL: http://www.snm.sk/?muzeum-kultury-karpatskych-nemcov-uvodna-stranka


SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Žižkova 18, P.O.Box 13
810 06 Bratislava
Tel.: +421 2 204 91 258, 204 91 257
E-mail: mkms@snm.sk
URL: http://www.snm.sk/?muzeum-kultury-madarov-na-slovensku-uvodna-stranka

SNM-Múzeum
Ľudovíta Štúra v Modre

Štúrova 84
900 01 Modra
Tel.: +421 33 647 27 65, +421 905 719 273
E-mail: mls@snm.sk
URL: http://www.snm.sk/?muzeum-ludovita-stura-uvodna-stranka

SNM-Múzeum
rusínskej kultúry v Prešove

Masarykova
20
080 01 Prešov
Tel.: +421 51 245 33 15, +421 907 814 739
E-mail: mrk@snm.sk
URL: http://www.snm.sk/?muzeum-rusinskej-kultury-uvodna-stranka


SNM-Múzeum Slovenských národných rád v Myjave

Štúrova 2
907 01 Myjava
Tel.: +421 34 245 11 02, +421 918 110 479
E-mail: myjava@snm.sk
URL: http://www.snm.sk/?muzeum-snr-uvodna-stranka

SNM-Múzeum
ukrajinskej kultúry vo Svidníku

Centrálna 258
089 01 Svidník
Tel.: +421 54 245 10 01, +421 54 245 10 03
E-mail: sekretariat-muk@snm.sk
URL: http://www.snm.sk/?muzeum-ukrajinskej-kultury-uvodna-stranka


SNM-Múzeum židovskej kultúry v Bratislave

Zsigrayova kúria, Židovská 17
811 01 Bratislava
Tel.: +421 2 204 90 102, +421 2 204 90 101-9, +421 905 723 660
E-mail: mzk@snm.sk
URL: http://www.snm.sk/?muzeum-zidovskej-kultury-uvodna-stranka


SNM-Prírodovedné múzeum v Bratislave

Vajanského 2, P.O.Box 13
810 06 Bratislava
Tel.: +421 2 204 69 122, +421 2 204 69 151
E-mail: prirmuz@snm.sk
URL: http://www.snm.sk/?prirodovedne-muzeum-uvodna-stranka

SNM-Spišské
múzeum v Levoči

Nám. Majstra Pavla 47
054 01 Levoča
Tel.: +421 53 451 27 86, +421 905 742 428
E-mail: muzeumle@levonet.skmaria.novotna@levonet.sk
URL: http://www.snm.sk/?spisske-muzeum-uvodna-stranka
Slovenské
poľnohospodárske múzeum

Dlhá 92
950 50 Nitra
Tel.: +421 37 657 25 53-4, +421 911 404 001
E-mail: muzeum@agrokomplex.sk
URL: http://www.agrokomplex.sk

Slovenské sklárske múzeum

Schreiberova 365
020 61 Lednické Rovne
Tel.: +421 42 460 12 80, +421 42 460 14 17
E-mail: kasarova@rona.sk
URL: www.muzeum.sk/default.php?obj=muzeum&ix=sskm
Slovenské
technické múzeum

Hlavná 88
040 01 Košice
Tel.: +421 55 622 40 35, +421 55 726 06 12
E-mail: stmke@stm-ke.sk
URL: http://www.stm-ke.sk
pobočky STM:
Múzeum dopravy v Bratislave
Šancová 1/a
821 01 Bratislava
Tel.: +421 2 5244 4163, +421 918 965 697
E-mail: muzeumdopravy@stm-ke.sk
URL: http://www.stm-ke.sk/vysunute/blava.htm
Múzeum letectva v Košiciach
Letisko Košice
041 75 Košice
Tel.: +421 55 683 22 72, +421 903 747 595
E-mail: muzeumletectva@stm-ke.sk
URL: http://www.stm-ke.sk/vysunute/letectvo.htm
Solivar v Prešove
Zborovská 2/A
080 05 Prešov-Solivar
Tel.: +421 51 775 74 27, +421 918 965 698
E-mail: muzeum.solivar@stm-ke.sk
URL: http://www.stm-ke.sk/vysunute/presov.htm
Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej
Petzvalova 30
059 01 Spišská Belá
Tel.: +421 52 459 13 07, +421 918 965 699
E-mail: muzeum.petzval@stm-ke.sk
URL: http://www.stm-ke.sk/vysunute/petzval.htm
Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve
Štósska 16
044 25 Medzev
Tel.: +421 918 965 701
E-mail: —
URL: http://www.stm-ke.sk/vysunute/medzev_schuster.htm
Kaštieľ v Budimíre
Budimír 6
044 43 Budimír
Tel.: +421 55 695 82 94, +421 918 965 700
E-mail: —
URL: http://www.stm-ke.sk/vysunute/budimir.htm
Slovenský olympijský a športový výbor-Slovenské olympijské a športové múzeum
Olympijské námestie 1
838 08 Bratislava
Tel.: +421 911 474 127, +421 908 064 334
E-mail: muzeum@olympic.sk
URL: http:// www.olympic.sk/muzeum
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Nám. SNP 4
975 90 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 412 58 95, +421 48 412 58 96
E-mail: ssm@ssmuzeum.sksmbb@stonline.sk
URL: http://www.ssmuzeum.sk
Súkromné etnografické múzeum
Cottbuská 36
040 12 Košice
Tel.: +421 903 905 903
E-mail: muzeum@humnoke.sk
URL: http://www.humnoke.sk
Šarišské
múzeum v Bardejove

Radničné nám. 13
085 01 Bardejov
Tel.: +421 54 472 49 66
E-mail: sarmus@nextra.sk,
sekretariat@muzeumsaris-bj.vucpo.sk
URL: http://www.muzeumbardejov.sk
Štátna vedecká knižnica-Literárne a hudobné múzeum
Lazovná 9
975 90 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 415 50 23, +421 471 07 73
E-mail: sona.svacova@svkbb.eu
URL: http://www.svkbb.eu/literarne-hudobne-muzeum
Tekovské
múzeum v Leviciach

Sv. Michala 40
934 69 Levice
Tel.: +421 36 631 21 12, +421 36 631 28 66
E-mail: tmlevice@nextra.sk
URL: http://www.muzeumlevice.sk
Tribečské
múzeum v Topoľčanoch

Krušovská 291
955 01 Topoľčany
Tel.: +421 38 532 32 53
E-mail: office@tribecskemuzeum.sk
URL: http://www.tribecskemuzeum.sk

ÚĽUV-Múzeum ľudovej umeleckej výroby – otvorený depozitár

Dlhá 8/C
816 11 Bratislava
Tel.: +421 917 986 509
E-mail: craft@uluv.sk
URL: http://www.uluv.sk/sk/web/kam-v-uluve/muzeum-luv/

VHU-Vojenské
historické múzeum

Orviská cesta LDS-F-6
921 01 Piešťany;
Bardejovská 14
089 01 Svidník
Tel.: Piešťany – +421 33 791 38 03, Svidník – +421 54 752 13 98
E-mail: vhmpiestany@vhu.skvhmsvidnik@vhu.sk
URL: http://www.vhu.sk/index.php?ID=24

Vihorlatské múzeum v Humennom

Námestie slobody 1
066 18 Humenné
Tel.: +421 57 775 22 40
E-mail:  sekretariat@muzeumhumenne.sksekretariat@muzeumvihorlat-he.vucpo.sk
URL: http://www.muzeumhumenne.sk

Vlastivedné múzeum v Galante

Hlavná 976/8
924 00 Galanta
Tel.: +421 31 780 55 35
E-mail: vlast.muzeum.ga@zupa-tt.sk
URL: http://www.galanta.sk/kultura-a-sport/kultura/kulturne-institucie/vlastivedne-muzeum

Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou

Zámocká 160/5
094 31 Hanušovce nad Topľou
Tel.: +421 57 445 23 71, +421 57 445 24 41
E-mail: vmuzeumhanus@stonline.skmuz.hanus@gmail.com
URL: http://www.muzeumhanusovce.sk

Vlastivedné múzeum v Hlohovci

Františkánske nám. 1
920 01 Hlohovec
Tel.: +421 33 730 03 37
E-mail: vmh@zupa-tt.sk
URL: http://obcan.hlohovec.sk/vlastivedne-muzeum-.phtml?id3=65505

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Ul. odborov 244/8
017 01 Považská Bystrica
Tel.: +421 42 432 37 24, +421 42 432 66 10
E-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
URL: http://www.muzeumpb.sk

Východoslovenské múzeum

Hviezdoslavova 3
041 36 Košice
Tel.: +421 55 622 03 09
E-mail: info@vsmuzeum.sk
URL: http://www.vsmuzeum.sk
Záhorské
múzeum v Skalici

Námestie Slobody 13
909 01 Skalica
Tel.: +421 34 664 42 30, +421 34 664 42 53
E-mail: zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk
URL: http://www.zahorskemuzeum.sk

Západoslovenské múzeum v Trnave

Múzejné nám. 3
918 09 Trnava
Tel.: +421 33 551 29 13
E-mail: zsmuzeum@zupa-tt.sk
URL: http://www.zsmuzeum.sk

Zemplínske múzeum Michalovce

Kostolné nám. 1
071 01 Michalovce
Tel.: +421 56 644 10 93
E-mail: sekretariat.zm@gmail.com
URL: http://www.zemplinskemuzeum.sk

Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede

Múzejná 2
929 01 Dunajská Streda
Tel.: +421 31 552 24 02
E-mail: zmds@zupa-tt.sk
URL: https://www.muzeum.sk/?obj=muzeum&ix=zom

ARCHÍV