PARTNERI

Memorandum o spolupráci medzi slovenskými a českými partnermi (PDF)

 

Asociace muzeí a galerií České republiky Asociace muzeí a galerií České republiky
http://www.cz-museums.cz
NEMO – Network of European Museum Organisations NEMO – Network of European Museum Organisations
http://www.ne-mo.org
Slovenský komitét ICOM Slovenský komitét ICOM
http://network.icom.museum/icom-slovakia/
Český výbor ICOM Český výbor ICOM
http://network.icom.museum/icom-czech/
Slovenská agentúra pre cestovný ruch - SACR Slovenská agentúra pre cestovný ruch – SACR
http://www.sacr.sk
Rada galérií Slovenska
https://www.facebook.com/RGS.Rada.galerii.Slovenska
Rada galerií ČR Rada galerií ČR
http://rgcr.cz/
Muzeum.SK Muzeum.SK
http://www.muzeum.sk
Pulszkého spoločnosť (Pulszky Társaság) Pulszkého spoločnosť (Pulszky Társaság)
http://pulszky.hu/

 

 

ARCHÍV