Prezentácia publikácie Príbeh predmetu: Osmičkové roky

13. novembra 2018 o 19,00 hod. sa v Kaplnke Bratislavského hradu uskutoční prezentácia novej publikácie s názvom Príbeh predmetu: Osmičkové roky, ktorú vydal Zväz múzeí na Slovensku pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Pozvánka Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  

Konferencia Dokumentácia “osmičkových” výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné

V dňoch 13. a 14. novembra 2018 v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu uskutoční medzištátna vedecká konferencia, ktorú organizuje Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí a galerií České republiky, Český výbor ICOM a SNM-Historické múzeum pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. Toto vedecké podujatie sa bude konať pod záštitou pani Ľubice Laššákovej, ministerky kultúry Slovenskej republiky a pána […]

Elektronická publikácia “Na spoločnej ceste” na stiahnutie

Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách (OKVAV) Vám prináša elektronickú publikáciu “Na spoločnej ceste – kolokvium a metodika pre komunikáciu medzi múzejnými a školskými pedagógmi”. Táto publikácia je výstupom z rovnomenného stretnutia, ktoré sa konalo 3. júla 2017 na hrade Modrý Kameň. Publikácia prináša tipy na zlepšenie spolupráce múzeí a škôl, ako aj […]

Zomrel JUDr. Viliam Kastler

V utorok 25. septembra 2018 vo veku 75 rokov zomrel JUDr. Viliam Kastler, bývalý riaditeľ Múzea polície SR. Česť jeho pamiatke.

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 12. 6. 2018 v Bratislave

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 12. 6. 2018 v Bratislave

Konferencia k 100. výročiu ČSR – II. cirkulár

Vážení kolegovia, dávame Vám do pozornosti konferenciu Dokumentácia “osmičkových” výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné, ktorá sa uskutoční 13. a 14. novembra 2018 v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu. Konferenciu organizuje Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí a galerií České republiky, Český výbor ICOM a SNM-Historické múzeum pri príležitosti 100. výročia […]

ARCHÍV