Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 27. septembra 2022 online formou.

Zasadnutie Predstavenstva ZMS 2022.09.27

32. valné zhromaždenie ZMS (15.11.2022)

32. valné zhromaždenie ZMS (15.11.2022) Pozvánka na 32. VZ ZMS (PDF) Delegačný lístok na 32. VZ ZMS (DOC) Informácia o počte mandátov na 32. VZ ZMS (PDF) Správa o činnosti Predstavenstva ZMS od 31. VZ ZMS (PDF) Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS (PDF) Správa o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS […]

Konferencia MESTO A MESTSKÉ ŠTVRTE

Západoslovenské múzeum v Trnave týmto oslovuje odborníkov, aby sa prihlásili so svojimi príspevkami na konferenciu Mesto a mestské štvrte, ktorá bude 14. októbra 2022 v koncertnej sále múzea. Informácie nájdete tu:  INFORMÁCIE O KONFERENCII

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 14. júla 2022 v Banskej Bystrici.

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 14. júla 2022 v Banskej Bystrici.

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 18. mája 2022 v Múzeu vo Svätom Antone

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 18. mája 2022 v Múzeu vo Svätom Antone

Opustila nás ikona slovenského múzejníctva Mgr. Edita Stránska

Dňa 27. júna 2022 nás vo veku 75 rokov opustila osobnosť slovenského múzejníctva, prvá tajomníčka ZMS, Mgr. Edita Stránska. Mgr. Edita Stránská bola dlhoročnou pracovníčkou Múzea SNP v Banskej Bystrici, kde pôsobila ako vedúca kultúrno-výchovného oddelenia. Zodpovednosť a snaha získať širšie vedomosti a lepšie výsledky práce ju priviedli k postgraduálnemu štúdiu muzeológie na Filozofickej fakulte Univerzity […]

ARCHÍV