Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Odkaz tu

Vo veku nedožitých 82 rokov zomrel významný banskobystrický historik Milan Šoka

Vo veku nedožitých 82 rokov zomrel významný banskobystrický historik Milan Šoka.

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS dňa 17.1.2024 v Poprade

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS dňa 17.1.2024 v Poprade

Stanovisko ZMS k návrhu na novelizáciu zákona o múzeách a galériách

  Zväz múzeí na Slovensku považuje navrhovanú čiastočnú úpravu zákona za neodôvodnenú, oslabujúcu dôležitosť kvality a odbornosti. Ministerstvo kultúry v spolupráci s odbornou verejnosťou už nejaký čas pracuje na novom znení zákona o múzeách a galériách a preto by snahy mali smerovať ku komplexnej zmene zákona a nie k čiastočným zmenám, ktoré sa týkajú len personálnych záležitostí.   Predmetné […]

Zápisnica z porady riaditeľov členských múzeí ZMS, 7.12.2023 v Banskej Bystrici

Zápisnica z porady riaditeľov členských múzeí ZMS, 7.12.2023 v Banskej Bystrici

Zápisnica z mimoriadneho online zasadnutia P ZMS dňa 20.12.2023

Zápisnica z mimoriadneho online zasadnutia P ZMS dňa 20.12.2023   Odpoveď na žiadosť o zverejnenie zdôvodnenia odvolania štatutára SBM

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS 22.novembra 2023 v Kremnici

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS, 22.11.2023

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS z 23.októbra 2023 v Banskej Bystrici

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS z 23.10.2023

19. ročník Festivalu múzeí na Slovensku a 33. Valné zhromaždenie ZMS – 2. – 4. október 2023, Kasárne Kulturpark, Košice

Zväz múzeí na Slovensku v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom vás pozývajú na spojené podujatie 19.  ročníka  Festivalu múzeí na Slovensku a 33. Valného zhromaždenia ZMS V roku 2023 sa Predstavenstvo ZMS rozhodlo po prvýkrát uskutočniť spojené podujatie Festivalu múzeí na Slovensku a Valného zhromaždenia ZMS. Podujatie   sa   v   spolupráci  s  Košickým samosprávnym  […]

Noc múzeí a galérií na SLOVENSKU 2023

V plnej sile je tu opäť už 19. ročník podujatia Európska noc múzeí a galérií (La Nuit européenne des musées), ktorá sa uskutoční v sobotu 13. mája 2023. V tento večer mnohé kultúrne inštitúcie otvoria svoje brány po celom Slovensku a od súmraku do polnoci sa môžu zapojiť do Európskej noci múzeí a galérií. Prehliadky […]

ARCHÍV