Zápisnica z predstavenstva ZMS z 09. júla 2020 v Banskej Bystrici

Zápisnica z predstavenstva ZMS z 09. júla 2020 v Banskej Bystrici

Mimoriadne usmernenie k rokovaniu 30. valného zhromaždenia ZMS

V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku, ktorý sa prejavuje opätovným rastom počtu zistených prípadov nákazy koronavírusom, je potrebné, aby všetci delegáti a ostatní účastníci 30. valného zhromaždenia ZMS venovali zvýšenú pozornosť hygienickým opatreniam. Mimoriadne usmernenie k rokovaniu 30. valného zhromaždenia ZMS je k dispozícii TU.

30. valné zhromaždenie ZMS (15.07.2020)

Pozvánka na 30. VZ ZMS (PDF) Mimoriadne usmernenie k rokovaniu valného zhromaždenia v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie (PDF) Delegačný lístok na 30. VZ ZMS (DOC) Informácia o počte mandátov na 30. VZ ZMS (PDF) Správa o činnosti Predstavenstva ZMS od 29. VZ ZMS (PDF) Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS (PDF) Správa o činnosti […]

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 10. júna 2020 v Banskej Bystrici

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 10. júna 2020 v Banskej Bystrici Príloha: Materiál predložený ministerke kultúry 09. júna 2020

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS zo 7. februára 2020 v Brezne

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS zo 7. februára 2020 v Brezne

Pandémia Covid-19 – list ministerke kultúry SR

Vážení priatelia, v aktuálnej výnimočnej situácii sa ocitli aj naše múzeá – okolnosti prebiehajúcej pandémie nás zasiahli tak, ako dosiaľ nikdy v ostatných desaťročiach. Situáciu a jej priebeh pozorne sledujeme a citlivo vnímame. Uvedomujeme si, že je potrebné strpieť karanténne opatrenia, ktoré nariadila vláda a Úrad verejného zdravotníctva, na druhej strane však vieme, že mnohé múzeá sú […]

ARCHÍV