Konferencia ICOM v Brne

Český komitét ICOM v spolupráci s českými, slovenskými a rakúskymi partnermi pripravuje konferenciu Odvaha k odpovědnosti. Jak sdělit nevyslovitelné? Muzea a tragické dějiny 20. století / Presumption to Responsibility. Museums and contested history. Saying the unspeakable in museums, ktorá sa uskutoční v Moravskej galérii v Brne v dňoch 22. – 25. 11. 2017. Slovenské múzejníctvo budú […]

Konferencia Baníctvo v našich múzeách

Zväz múzeí na Slovensku, Banícke múzeum v Rožňave a Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku v spolupráci s Mestom Rožňava pripravujú XXI. ročník konferencie Etnológ a múzeum venovaný problematike baníctva a jeho dokumentácie v slovenských múzeách. Konferencia s názvom Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia sa uskutoční v Rožňave 19. – 20. 9. 2017. Na konferenciu […]

Zápis zo zasadnutia Rady ZMS konaného 30. 8. 2017 vo Svätom Antone

Zápis zo zasadnutia Rady ZMS konaného 30. 8. 2017 vo Svätom Antone

Súťažný vzdelávací projekt – 100 rokov Československa – Rozprávame rodinné príbehy

Slovenské národné múzeum a Národní muzeum pripravili v rámci pripravovanej spoločnej Česko-slovenskej a Slovensko-českej výstavy jedinečný súťažný vzdelávací projekt 100 rokov Československa v našej škole s podtitulom “Rozprávame rodinné príbehy”. Žiaci budú odhaľovať príbehy na prvý pohľad obyčajných predmetov z obdobia spoločného štátu Slovákov a Čechov, ale aj osudy majiteľov týchto predmetov. Prostredníctvom rozhovorov s pamätníkmi v rodine či známymi zistia […]

Štandardy odborných múzejných činností

Zväz múzeí na Slovensku prostredníctvom svojej Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti pripravil vďaka dotácii, ktorú získal v roku 2016 z rozpočtu Fondu na podporu umenia, rukopis materiálu k štandardizácii múzejnej práce. Recenzovaný materiál autorského kolektívu Štandardy odborných múzejných činností na Slovensku vychádza z platnej slovenskej legislatívy a je členený podľa základných odborných činností, t. j. jednotlivé kapitoly sa venujú […]

Konferencia o debarierizácii kultúrnych inštitúcií

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni pripravuje konferenciu Múzeum a galérie pre všetkých, ktorá bude venovaná debarierizácii kultúrnych inštitúcií, ktorá sa uskutoční 7. – 9. 11. 2017 v Starej Ľubovni. Termín podávania prihlášok: najneskôr do 15. 10. 2017 Podrobné informácie v priloženej pozvánke. Pozvánka (PDF) Prihláška (PDF) Prihláška (word)

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek na stránke ZMS...