NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ NA SLOVENSKU 2020

Zväz múzeí na Slovensku aj tento rok dáva možnosť všetkým kultúrnym inštitúciám zviditeľniť svoju činnosť (aktivity) prostredníctvom podujatia Noc múzeí a galérií, ktorá sa má konať 14. novembra 2020. Vzhľadom  na súčasnú situáciu odporúčame múzeám prispôsobiť účasť na tomto podujatí  (NMaG 2020) využitím iných informačných, komunikačných  prostriedkov napr. on-line vstup, virtuálne prehliadky. Váš * program* vpíšte do formulára […]

Deň múzeí v prírode 2020

September bude venovaný Dňu múzeí v prírode Únia múzeí v prírode ako odborná komisia Zväzu múzeí na Slovensku pripravuje druhú septembrovú sobotu 2020 Deň múzeí v prírode, ktorý bude venovaný drevu. V Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke, ktoré je v správe Kysuckého múzea v Čadci, usporiada občianske združenie Klub priateľov pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok Kysúc dňa 13. septembra jedinečné […]

Postup SNM pri zabezpečení múzejného katalogizačného systému pre múzea SR

SNM dňa 28. februára 2020 informovalo múzeá o ukončení zmluvy s dodávateľom informačného systému firmou EDICO SK, a.s.. Táto zmluva bola ukončená k 14.03.2020. SNM zabezpečilo prevádzku systému firmou EDICO SK ešte do konca roka 2020. V súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie s cieľom zabezpečiť kontinuitu pri prevádzke informačného systému. Viac informácií nájdete v List múzeám […]

Zaťaženie múzeí daňami z nehnuteľnosti – DOTAZNÍK

Múzeá na Slovensku už niekoľko rokov bojujú s vysokým daňovým zaťažením. Jedným z najvyšších je daňové zaťaženie z nehnuteľností. Nie všetky múzeá túto daň platia, prípadne majú zaplatenie daní kompenzované iným spôsobom. Zväz múzeí na Slovensku na podnet niektorých múzeí, ktorých platba dane s nehnuteľností predstavuje značné finančné zaťaženie  sa chce touto situáciu podrobnejšie zaoberať. […]

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom Slovenského technického múzea

Slovenské technické múzeum (STM) by do konca tohto roka malo získať vedenie. Ministerstvo kultúry SR (MK SR) vyhlásilo výberové konanie na pozíciu generálnej riaditeľky, alebo generálneho riaditeľa STM. Riadi sa pravidlami novej ministerskej smernice o výberových konaniach, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup. Záujemcovia o riadenie tejto pamäťovej a fondovej inštitúcie sa môžu prihlásiť […]

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 3. septembra 2020 v Skalici

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 3. septembra 2020 v Skalici

ARCHÍV