Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 24. júna 2021 v Martine

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 24. júna 2021 v Martine

Festival múzeí na Slovensku 2021 – vyhodnotenie

Na pôde Považského múzea sa po prvýkrát konal Festival múzeí. Poslaním tradičného podujatia  Zväzu múzeí na Slovensku je vzájomné zdieľanie výsledkov odbornej a popularizačnej práce múzeí za uplynulé obdobie. V minulom roku sa festival kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii nekonal, tak sa jeho 17. ročník presunul na tento rok. Program festivalu bol rozdelený do dvoch dní. Nedeľa 27. […]

Festival múzeí na Slovensku 2021, tento rok aj pre verejnosť

Festival múzeí je tradičné podujatie  Zväzu múzeí na Slovensku, ktorého poslaním je vzájomné zdieľanie výsledkov odbornej a popularizačnej práce múzeí za uplynulé obdobie. V minulom roku sa festival kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii nekonal, tak sa jeho 17. ročník presunul na tento rok a po prvýkrát sa uskutoční na pôde Považského múzea v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Program […]

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 19. mája 2021on-line

Zasadnutie Predstavenstva ZMS z 19. mája 2021 on-line

Festival múzeí na Slovensku 2021

Po ročnom odklade spôsobenom nepriaznivou situáciou ohľadom pandémie COVID-19, Vás srdečne pozývame na Festival múzeí, ktorý sa po prvýkrát uskutoční v priestoroch Považského múzea. Festival múzeí sa bude konať dva dni. V nedeľu 27. 6. 2021 v areáli Budatínskeho parku bude pre verejnosť prezentácia múzeí. V pondelok 28. 6. 2021 v Sobášnom paláci v Bytči sa uskutoční seminár a zároveň aj stretnutie […]

Stanovisko Predstavenstva ZMS k zmene správy Múzea Slovenského národného povstania

Predstavenstvo ZMS je riadiacim, koordinačným a výkonným orgánom ZMS, riadi jeho činnosť medzi Valnými zhromaždeniami. Okrem iného reprezentuje a koná v mene ZMS aj navonok. Vzhľadom na súčasnú situáciu s jedným zo zakladajúcich členov ZMS a zároveň sídlom ZMS sa Predstavenstvo ZMS rozhodlo vydať stanovisko k situácii Múzea SNP. Ide o prvé vyjadrenie ZMS, teda […]

ARCHÍV