Konferencia Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti

Zväz múzeí na Slovensku participuje na príprave štvrtého ročníka konferencie Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy IV., ktorú organizuje Katedra etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Konferencie sa uskutoční v Bratislave v dňoch 24. – 25. apríla 2018. Prihlášky na aktívnu účasť spolu s anotáciami referátov možno posielať do […]

Štandardy odborných múzejných činností – pracovné stretnutie pre oblasť stred

Zväz múzeí na Slovensku v reakcii na ukončenie projektu”Štandardy odborných múzejných činností na Slovensku”, ktorý bol v rokoch 2016 – 2017 financovaný z rozpočtu FPU, si Vás dovoľuje pozvať na odborné pracovné stretnutie pre oblasť stred, ktoré je určené pre registrované múzea so sídlom v Banskobystrickom, Trenčianskom a Žilinskom samosprávnom kraji. Predmetom stretnutia bude prerokovanie pripomienok múzeí […]

Vianočné prianie

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2018 mnoho zaujímavých akvizícií všetkým múzeám i ich pracovníkom želá Predstavenstvo ZMS.

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 23. 11. 2017 v Banskej Bystrici

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 23. 11. 2017 v Banskej Bystrici (PDF)

Zápis zo zasadnutia Rady ZMS konaného 7. 11. 2017 vo Zvolene

Zápis zo zasadnutia Rady ZMS konaného 7. 11. 2017 vo Zvolene

Porada riaditeľov členských múzeí

V utorok 12. decembra 2017 sa v Banskej Bystrici uskutoční porada riaditeľov členských múzeí so začiatkom o 10,30 hod. Pracovné stretnutie sa bude konať vo Vzdelávacom centre Múzea SNP na Tulskej 39, teda nie v Bratislave, ako bývalo po ostatné roky zvykom. Účasť je potrebné záväzne potvrdiť do 7. 12. 2017 mailom na zms@zms.sk. Pozvánka (PDF) […]

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek na stránke ZMS...