31. valné zhromaždenie ZMS – inštrukcie na prihlásenie

Dňa 22. novembra 2021 sa uskutoční po prvýkrát on-line valné zhromaždenie ZMS. Link na pripojenie: Topic: 31. valné zhromaždenie Zväzu múzeí na Slovensku Time: Nov 22, 2021 09:00 BudapestJoin Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/81916819392?pwd=aExCcXo5enh3SnllV1RVL002OHRLQT09Meeting ID: 819 1681 9392 Passcode: 533874 INŠTRUKCIE K PRIPOJENIU: Inštrukcie pre delegátov s mandátmi: Prosíme všetkých delegátov s mandátom (podľa zaslaného delegačného lístka), […]

Výberové konanie na voľné pracovné miesto: riaditeľ Múzea mincí a medailí

 Národná banka Slovenska Múzeum mincí a medailí Kremnica vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto: riaditeľ Múzea mincí a medailí  Charakteristika práce: Strategické a koncepčné riadenie procesov a činností súvisiacich so zhromažďovaním, odborným spracovaním, spravovaním a sprístupňovaním kultúrnych hodnôt vrátane riešenia odborných problémov a komplexnej správy nehnuteľného kultúrneho majetku NBS. Komplexné zabezpečovanie fungovania a rozvoja múzea. Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste: […]

31. valné zhromaždenie ZMS (22.11.2021)

31. valné zhromaždenie ZMS (22.11.2021) Pozvánka na 31. VZ ZMS (PDF) Delegačný lístok na 31. VZ ZMS (DOC) Informácia o počte mandátov na 31. VZ ZMS (PDF) Správa o činnosti Predstavenstva ZMS od 30. VZ ZMS (PDF) Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS (PDF) Správa o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS […]

Múzeá a galérie bez bariér III.

Dubnické múzeum pozýva na blížiacu sa medzinárodnú vedeckú konferenciu Múzeá a galérie bez bariér III., ktorá sa uskutoční v termíne 10. – 12.  novembra 2021 v priestoroch Dubnického múzea. Ak to súčasná situácia dovolí, súčasťou konferencie bude aj prehliadka VIDA! science centrum Brno. Konferencia bude zároveň prebiehať on-line! Pozvánka na konferenciu Prihláška Na základe VYHLÁŠKY 241/2021 V. v. […]

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS zo 06. októbra 2021 v Bratislave

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS zo 06. októbra 2021 v Bratislave

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 2. septembra 2021 v Martine

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 2. septembra 2021 v Martine

ARCHÍV