Odborný seminár Zbrane a munícia v zbierkach múzeí

VHÚ-Vojenské historické múzeum v Piešťanoch v spolupráci s Odbornou komisiou pre odborné múzejné činnosti ZMS a Sekciou pre vojenské dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV pripravujú odborný seminár na tému militárií v múzeu. Hlavnými cieľmi seminára je získať prehľad o stave militárií v zbierkach jednotlivých múzeí, predstaviť návrh metodiky pre rozdelenie a katalogizáciu zbraní a […]

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 10. 4. 2017 v Banskej Bystrici

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 10. 4. 2017 v Banskej Bystrici (PDF)

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ

Milé kolegyne, milí kolegovia podklady na plagáty Noci múzeí a galérií (pre múzeá mimo územia BSK) si môžete stiahnuť tu: Plagát Plagát malý na program Plagát NMaG 2017 (pdf) Vizuál Noci múzeí (pdf) Na facebook Múzeá na území Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja majú podklady na plagáty tu: Plagát NMaG 2017 Plagát malý na program

27. Valné zhromaždenie ZMS (29.03.2017)

Pozvánka na 27. VZ ZMS (PDF) Delegačný lístok na 27. VZ ZMS (PDF) Informácia o počte mandátov na 27. VZ ZMS (PDF) Prihláška do diskusie (PDF) Správa o činnosti Predstavenstva ZMS od 26. VZ ZMS (PDF) Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS (PDF) Správa o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS (PDF) […]

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 22. 2. 2017 v Banskej Bystrici

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 22. 2. 2017 v Banskej Bystrici (PDF)

Zasadnutie OKVAV v Liptovskom Mikuláši 15. – 16. 11. 2016

V dňoch 15. – 16. novembra 2016 sa v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo zasadanie Odbornej komisie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku. Zápis zo zasadania z 15. – 16. novembra 2016 (PDF)

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek na stránke ZMS...