Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS 22. februára 2023 online

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS 22. februára 2023 online

Porada riaditeľov členských múzeí ZMS 13. decembra 2022 v Liptovskom Mikuláši

Program prezentácia činnosti Predstavenstva ZMS a komisií stručný prehľad činnosti (komplet viď 32. valné zhromaždenie) rozpočet ZMS v roku 2022 prehľad čerpania rozpočtu v roku 2022 otázka financovania komisií ZMS Maľovaná mapa ZMS prezentácia novej maľovanej mapy Prezentácia SMARTGUIDE tvorba spoločného sprievodcu pre múzea ZMS – výhody/ nevýhody Nový zákon o múzeách + Vyhláška čo […]

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS 5. decembra 2022 online

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS 5. decembra 2022 online

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 27. októbra 2022 online

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 27.10.2022

Pozvánka na konferenciu Museologica literaria 2023

Dlhodobý výskumný projekt Museologica literaria sa vo forme vedeckej konferencie koná každé dva roky už od roku 2017. V roku 2023 sa uskutoční jeho štvrtý ročník – konferencia sa bude konať 15. 11. 2023 v Banskej Bystrici na pôde Štátnej vedeckej knižnice – Literárneho a hudobného múzea.  Aktuálny ročník je zameraný prioritne na štyri tematické […]

Medzinárodná vedecká konferencia Terra Vineatica II.

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti vedeckú konferenciu Terra Vineatica II., ktorú pripravuje Regionální muzeum v Mikulove v spolupráci s Malokarpatským múzeom v Pezinku na rok 2024 v českom Mikulove. Podrobnosti o konaní konferencie a o prihlasovaní príspevkov nájdete ⇓ alebo tu

ARCHÍV