Budúcnosť v rukách detí – konferencia v Českej republike

Slovenské národné múzeum sa koncom roka 2016 stalo partnerom v projekte Hands On! Conference for Visegrad. Organizátor Hands On! International Association of Children in Museums s hlavnými partnermi (Asociace muzeí a galerií v České republice a Sladovna Písek), pripravili v dňoch 11. — 14. októbra 2017 medzinárodnú konferenciu s názvom Budúcnosť v rukách detí. Neformálne vzdelávanie […]

Konferencia Múzeum v minulosti a v súčasnosti zrušená

Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum po úspešnej realizácii vedeckých konferencií na témy Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti a História a súčasnosť zbierok zberateľstva pripravovala na 26. 9. 2017 v poradí už tretiu vedeckú konferenciu, tentoraz na tému Múzeum v minulosti a v súčasnosti. Poštové múzeum pri externej komunikácii hlavne s múzeami na Slovensku, ale aj v zahraničí, využilo všetky dostupné prostriedky, aby v maximálnej miere propagovalo […]

Dve publikácie z edície Malé metodické materiály

Zväz múzeí na Slovensku prostredníctvom svojej Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti založil edíciu s názvom Malé metodické materiály, ktorej cieľom je pracovníkom múzeí prinášať stručné návody, ako ich prácu vykonávať lepšie – odbornejšie. Nejde o veľké monografické práce, ale – ako napovedá názov novej edície – malé príručky venované jednej konkrétnej problematike alebo odbornej činnosti vykonávanej v […]

Konferencia Etnológ a múzeum: Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia

Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku, Banícke múzeum v Rožňave a Mesto Rožňava pripravujú XXI. ročník konferencie Etnológ a múzeum na tému Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia. Konferencia sa uskutoční 19. – 21. septembra 2017 v Rožňave v priestoroch Starej radnice na Námestí baníkov 32. Termín podávania prihlášok: 30. 4. 2017 Termín podávania prihlášok […]

Festival múzeí Slovenska 2017

V dňoch 26. – 27. júna 2017 sa v Liptovskom Mikuláši uskutoční v poradí už štrnásty Festival múzeí Slovenska, ktorý pripravuje Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v spolupráci s Múzeom Janka Kráľa. Rámcový program (PDF) Prihláška (doc) Plagát (PDF) Kompletný program (PDF) Mapka

Veľtrh Stage Set Scenery v Berlíne

V dňoch 20. – 22. júna 2017 sa bude v Berlíne konať medzinárodný odborný veľtrh kongres pre divadelnú, eventovú, štúdiovú, výstavnícku a múzejnícku techniku a vybavenie Stage Set Scenery.         Súčasťou sprievodného programu je aj odborný medzinárodný kongres v spolupráci s Deutsche Theatertechnische Gesellschaft e. V. (DTHG) Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora […]

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek na stránke ZMS...