Noc múzeí a galérií 2018

Milé kolegyne, milí kolegovia podklady na plagáty Noci múzeí a galérií (pre múzeá mimo územia BSK) si môžete stiahnuť tu (Aktívne nie sú všetky odkazy, prosíme o pochopenie): Plagát NMaG 2018 (pdf) Plagát Noci múzeí (jpg) Na facebook Múzeá na území Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja majú podklady na plaghttp://zms.sk/noc-muzei-a2-celok/áty tu (odkazy nie sú aktívne): Plagát […]

Zasadnutie OKVAV v Dolnej Krupej

V dňoch 27. – 28. novembra 2017 sa v SNM – Hudobnom múzeu, kaštieli Dolná Krupá uskutočnilo zasadnutie Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS. Rokovania sa okrem členov a priaznivcov komisie zúčastnili aj hostia – študenti a profesori Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ako aj riaditeľka ZŠ s MŠ […]

Ministerstvo školstva ČR vyhlásilo pokusné overovanie vzdelávacích programov múzeí

Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky vyhlásilo “pokusné overovanie” dopadov vzdelávacích programov českých múzeí na výuku v školách. Cieľom je overiť vplyv zážitkovej pedagogiky na  kvalitu výuky. Počas školského roka 2017/2018 sa môžu školy uchádzať o dotáciu na zabezpečenie bezplatnej exkurzie do múzeí. Projekt vychádza z medzinárodných doporučení (OECD, UNESCO a pod.). V prípade, […]

Múzeum roka 2017 – 15. ročník súťaže

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo 15. ročník súťaže Múzeum roka 2017. Termín podávania prihlášok je do 28. 2. 2018. List MK SR – avizovanie podávania prihlášok (PDF) Vyhlásenie súťaže (PDF) Prihláška (ODT) Spôsob hodnotenia (PDF)

Vianočné prianie

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2018 mnoho zaujímavých akvizícií všetkým múzeám i ich pracovníkom želá Predstavenstvo ZMS.

Budúcnosť v rukách detí – správa z medzinárodnej konferencie

11. – 14. októbra 2017 sa v ČR konala veľkolepá akcia pod hlavičkou Hands on! „medzinárodnej asociáce detí v múzeu“. Ako miesto konania boli zvolené tri historické mestá Plzeň, Písek a Praha. Spoluorganizátormi bola aj Asociace muzeí a galerií ČR a Sladovna Písek. Práve vďaka Sladovni sa konferencie mohli zúčastniť ďalší partneri z krajín V4, […]

Štandardy odborných múzejných činností – pracovné stretnutie pre oblasť západ

Zväz múzeí na Slovensku v reakcii na ukončenie projektu”Štandardy odborných múzejných činností na Slovensku”, ktorý bol v rokoch 2016 – 2017 financovaný z rozpočtu FPU, si Vás dovoľuje pozvať na odborné pracovné stretnutie pre oblasť západ, ktoré je určené pre registrované múzea so sídlom v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom samosprávnom kraji. Predmetom stretnutia bude prerokovanie pripomienok múzeí […]

Súťažný vzdelávací projekt – 100 rokov Československa – Rozprávame rodinné príbehy

Slovenské národné múzeum a Národní muzeum pripravili v rámci pripravovanej spoločnej Česko-slovenskej a Slovensko-českej výstavy jedinečný súťažný vzdelávací projekt 100 rokov Československa v našej škole s podtitulom “Rozprávame rodinné príbehy”. Žiaci budú odhaľovať príbehy na prvý pohľad obyčajných predmetov z obdobia spoločného štátu Slovákov a Čechov, ale aj osudy majiteľov týchto predmetov. Prostredníctvom rozhovorov s pamätníkmi v rodine či známymi zistia […]

Budúcnosť v rukách detí – konferencia v Českej republike

Slovenské národné múzeum sa koncom roka 2016 stalo partnerom v projekte Hands On! Conference for Visegrad. Organizátor Hands On! International Association of Children in Museums s hlavnými partnermi (Asociace muzeí a galerií v České republice a Sladovna Písek), pripravili v dňoch 11. — 14. októbra 2017 medzinárodnú konferenciu s názvom Budúcnosť v rukách detí. Neformálne vzdelávanie […]

Na spoločnej ceste – kolokvium a metodika pre komunikáciu medzi múzejnými a školskými pedagógmi

Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS a Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň vás srdečne pozývajú na stretnutie múzejných a školských pedagógov. Podujatie s názvom Na spoločnej ceste sa uskutoční v pondelok 3. júla 2017 na hrade Modrý Kameň. Ústrednou témou moderovanej diskusie bude hľadanie priesečníkov […]

ARCHÍV