Vyšla publikácia Museologica literaria 2021

Zväz múzeí na Slovensku prostredníctvom svojej Literárnej a hudobnej komisie na začiatku roka vydal novú literárno- a hudobnomuzeologickú publikáciu – zborník z rovnomennej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila 9. septembra 2021 v Banskej Bystrici.  Publikácia obsahuje texty z oblasti literárneho a hudobného múzejníctva a literárnej a hudobnej vedy, ktoré reflektujú aktuálne trendy výskumu, teoretické a […]

Konferencia MESTO A MESTSKÉ ŠTVRTE

Západoslovenské múzeum v Trnave týmto oslovuje odborníkov, aby sa prihlásili so svojimi príspevkami na konferenciu Mesto a mestské štvrte, ktorá bude 14. októbra 2022 v koncertnej sále múzea. Informácie nájdete tu:  INFORMÁCIE O KONFERENCII

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 14. júla 2022 v Banskej Bystrici.

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 14. júla 2022 v Banskej Bystrici.

Deň múzeí v prírode 2020

September bude venovaný Dňu múzeí v prírode Únia múzeí v prírode ako odborná komisia Zväzu múzeí na Slovensku pripravuje druhú septembrovú sobotu 2020 Deň múzeí v prírode, ktorý bude venovaný drevu. V Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke, ktoré je v správe Kysuckého múzea v Čadci, usporiada občianske združenie Klub priateľov pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok Kysúc dňa 13. septembra jedinečné […]

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM so sídlom v Banskej Štiavnici vypisuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ príspevkovej organizácie SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM so sídlom v Banskej Štiavnici. Viac informácií nájdete na: https://www.minzp.sk/praca/riaditel-sbm-so-sidlom-banskej-stiavnici.html

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS zo 7. februára 2020 v Brezne

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS zo 7. februára 2020 v Brezne

Zomrela Mgr. Elena Bercíková. rod. Zahradníková

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 5. marca 2019 v skorých ranných hodinách skonala Mgr. Elena Bercíková, rod. Zahradníková, dlhoročná múzejníčka – etnologička, kurátorka Slovenského národného múzea v Martine, členka Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku. Vyjadrujeme najhlbšiu sústrasť rodine i kolegom. Pohreb sa uskutoční v sobotu 9. marca 2019 o 11,00 hod. v evanjelickom kostole […]

Súťaž Múzeum roka 2018 – termín predkladania prihlášok

Spolu s Ministerstvom kultúry SR upozorňujeme, že termín predkladania prihlášok do 16. ročníka súťaže Múzeum roka 2018 je 28. 2. 2019. List MK SR (pdf)

Vyšiel zborník zo seminára Zbrane a munícia v múzeách

Zborník z odborného seminára Zbrane a munícia v múzeách, ktorý 10. – 11. 10. 2017 v Piešťanoch pripravili VHÚ – Vojenské historické múzeum a Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS, práve vyšiel a je odbornej verejnosti dostupný na stiahnutie v sekcii AKTIVITY/PUBLIKÁCIE. JURKOVÁ, Viera (ed.). Zbrane a munícia v zbierkach múzeí. Bratislava : Vojenský historický […]

PF 2019

Všetko najlepšie do nového roka 2019, veľa kvalitných projektov a dostatok entuziazmu na realizáciu odborných činností praje Predstavenstvo Zväzu múzeí na Slovensku!

ARCHÍV