19. ročník Festivalu múzeí na Slovensku a 33. Valné zhromaždenie ZMS – 2. – 4. október 2023, Kasárne Kulturpark, Košice

Zväz múzeí na Slovensku v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom vás pozývajú na spojené podujatie 19.  ročníka  Festivalu múzeí na Slovensku a 33. Valného zhromaždenia ZMS

V roku 2023 sa Predstavenstvo ZMS rozhodlo po prvýkrát uskutočniť spojené podujatie Festivalu múzeí na Slovensku a Valného zhromaždenia ZMS. Podujatie   sa   v   spolupráci  s  Košickým samosprávnym  krajom  bude  konať v priestoroch Kasární Kulturpark v Košiciach v dňoch 2. – 4. októbra 2023.
 
Prihlášky na Festival múzeí a Valné zhromaždenie ZMS je možné podávať prostredníctvom elektronického formulára do 22. septembra 2023

Prihláška na 19. ročník festivalu múzeí a 33. Valné zhromaždenie ZMS

(ak nefunguje prepojenie, použite link: https://forms.gle/m5ZtKtavbwnsegzg6 )

Návrh ocenení ZMS

Každoročne sa počas Festivalu múzeí a Valného zhromaždenia udeľujú ocenenia ZMS a to:

  • Cena Z. Z. Stránskeho
  • Zlatá medaila ZMS
  • Pamätná medaila ZMS
  • Pamätný list ZMS

V tomto roku sa slávnostné odovzdávanie uskutoční 2. októbra 2023 o 19.00. Prosíme o vaše nominácie na ocenenia za rok 2022. Nominácie prosíme doručiť IBA ELEKTRONICKOU FORMOU. Prosíme o vyplnenie elektronického formuláre pre každého nominovaného osobitne. Upozorňujeme, že k nominácii je potrebné priložiť akceptačný list, bez ktorého nebude nominácia prijatá. Povinné k jednotlivým oceneniam nájdete priamo vo formulári. 

Nominácia na ocenenie ZMS za rok 2022

(ak nefunguje prepojenie použité link: https://forms.gle/o3UfdjiHHvu1YYRWA )

Vaše nominácie posielajte najneskôr do 22. septembra 2023.

Voľby do orgánov ZMS

V roku 2023 sa končí funkčné obdobie súčasných členov orgánov ZMS a to:

  • Predstavenstvo ZMS
  • Predseda ZMS
  • Revízna komisia ZMS
  • Predseda revíznej komisie ZMS

Počas 33. Valného zhromaždenia ZMS  dňa 3. októbra 2023 sa uskutočnia voľby do vyššie menovaných orgánov ZMS.  Prosíme o Vaše nominácia na členov jednotlivých orgánov. Nominácie prosíme doručiť IBA ELEKTRONICKOU FORMOU. Elektronický formulár je potrebné vyplniť za každého nominovaného zvlášť. K formuláru je potrebné pripojiť akceptačný list nominovaného a akceptačný list vedenia múzeá, v ktorom nominovaný pracuje. Bez akceptačných listov nebude nominácia na kandidáta prijatá. Tlačivá akceptačných listov sa nachádzajú priamo vo formulári.

Návrh kandidáta do orgánov ZMS

(ak nefunguje prepojenie použite link: https://forms.gle/gYLBLc9ZbnUdjLrD8 )

Vaše návrhy posielajte najneskôr do 22. septembra 2023.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na zms@zms.sk alebo predseda@zms.sk.

ARCHÍV