33. valné zhromaždenie ZMS (3. október 2023)

33. valné zhromaždenie ZMS (3. október 2023)

Pozvánka na 33. VZ ZMS (PDF)
Informácia o počte mandátov na 33. VZ ZMS (PDF)
Správa o činnosti Predstavenstva ZMS za roky 2020 – 2023 VZ ZMS (PDF)

Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS (PDF)
Správa o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS (PDF)
Správa o činnosti Únie múzeí v prírode (odborná komisia ZMS) (PDF)
Správa o činnosti Odbornej komisie pre zbierky dejín techniky múzeí ZMS (PDF)
Správa o činnosti Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti ZMS (PDF)
Správa o činnosti Prírodovednej komisie ZMS (PDF)
Správa o činnosti Literárnej a hudobnej komisie ZMS (PDF)
Správa o hospodárení ZMS za rok 2022(PDF)

Čiastočná správa o hospodárení za rok 2023 (PDF)
Správa Revíznej komisie ZMS za obdobie rokov 2020 – 2023. VZ ZMS (PDF)
Rámcový program ZMS – do 34. VZ ZMS (PDF)
Návrh rozpočtu ZMS na rok 2024 (PDF)
Správa volebnej a mandátovej komisie o účasti a počte mandátov na 33. VZ ZMS (PDF)

Volebné výsledky z 33. VZ ZMS (PDF)
UZNESENIE z riadneho 32. VZ ZMS (PDF)
ZÁPIS z 33. valného zhromaždenia ZMS (PDF)

ARCHÍV