Kolokvium „Muzea v proměnách času“ v Prahe

Zväz múzeí na Slovensku je spolupracujúcim subjektom na príprave kolokvia s názvom Muzea v proměnách času, ktoré pri príležitosti 100. výročia vzniku Svazu československých múzeí pripravuje Asociace muzeí a galerií ČR a oddelenie muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a uskutoční sa v dňoch 3. a 4. 12. 2019 na pôde Národního muzea v Prahe.

Podrobné informácie a termíny, týkajúce sa prihlasovania sa k aktívnej i pasívnej účasti na kolokviu sú k dispozícii tu:

I. cirkulár (PDF)

ARCHÍV