Otvorená galéria – Konferencia galerijnej pedagogiky

HlOg.170125. apríla 2018 / 9:00 — 17:00
Kunsthalle Bratislava
Vstupné: Vstup voľný

Tematické okruhy konferencie:
· galéria ako miesto pre komunity (budovanie miestnych komunít, získavanie nových cieľových skupín, socio-kultúrna úloha galérií)
· edukatívne vstupy do výstav (edukatívne výstavy, interaktívne zóny, pracovné listy, detskí sprievodcovia)
· vzdelávanie dospelých (rozvoj a metodika edukatívnych projektov pre dospelého návštevníka)

Pozvaní hostia: Marie Fulková, Ondřej Horák, Hana Hudcovičová Lukšů, Marcela Kvetková, Barbora Škaloudová a Martina Martincová. Konferenciu moderujú Daniela Čarná a Barbora Tribulová

Viac informácií na www.sng.sk

ARCHÍV