Revolúcia: nežná x digitálna – digitálne a sociálne média v múzeách 30 rokov po

Slovenský komitét ICOM a SNM-Historické múzeum spolu s partnerskými výbormi ICOM z Česka a Rakúska v dňoch 6. a 7. novembra 2019 organizujú medzinárodný seminár Revolúcia: nežná x digitálna – digitálne a sociálne média v múzeách 30 rokov po, ktorý sa uskutoční na Bratislavskom hrade. Viac informácii nájdete v priloženej výzve – TU. Dôležité termíny: 1. 6. […]

Didaktické metody a formy edukace (nejen) v literárních muzeích

Metodické centrum muzejní pedagogiky srdečně zve na workshop zaměřený na aktivizující tvůrčí metody a techniky, které lze aplikovat v muzejně edukačních programech při práci s texty. Datum konání: 29. 4. 2019 Místo konání: Moravské zemské muzeum, Hudcova 76, Brno Metodické centrum muzejní pedagogiky srdečně zve na workshop zaměřený na aktivizující tvůrčí metody a techniky, které […]

Vedecká konferencia Museologica literaria 2019

Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS v dňoch 4. a 5. júna 2019 v priestoroch ŠVK – Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici usporiada vedeckú konferenciu Museologica literaria 2019, na ktorú Vás srdečne pozývame. Účastnícky poplatok vo výške 10 € sa bude vyberať pri prezentácii na konferencii. Program konferencie bude zverejnený 20. mája 2019. […]

MuzPed – Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS) spustila dňa 31. 12. 2018 nový centrálny portál vzdelávacích aktivít múzeí SR s názvom MuzPed. Portál vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia, v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom. Výsledkom projektu sú nové webové stránky, určené predovšetkým pedagógom všetkých typov škôl a vzdelávacích inštitúcií. […]

Konferencia Dokumentácia „osmičkových“ výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné

V dňoch 13. a 14. novembra 2018 v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu uskutoční medzištátna vedecká konferencia, ktorú organizuje Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí a galerií České republiky, Český výbor ICOM a SNM-Historické múzeum pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. Toto vedecké podujatie sa bude konať pod záštitou pani Ľubice Laššákovej, ministerky kultúry Slovenskej republiky a pána […]

Konferencia k 100. výročiu ČSR – II. cirkulár

Vážení kolegovia, dávame Vám do pozornosti konferenciu Dokumentácia „osmičkových“ výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné, ktorá sa uskutoční 13. a 14. novembra 2018 v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu. Konferenciu organizuje Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí a galerií České republiky, Český výbor ICOM a SNM-Historické múzeum pri príležitosti 100. výročia […]

Konferencia Dokumentácia „osmičkových“ výročí v slovenských a českých múzeách

Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí a galerií České republiky a Český výbor ICOM v spolupráci so SNM-Historickým múzeom, Slovenským komitétom ICOM, Radou galérií Slovenska a Radou galerií České republiky usporadúvajú vedeckú konferenciu k 100. výročiu vzniku Československej republiky. Konferencia pod názvom Dokumentácia „osmičkových“ výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné […]

Seminár Mestské múzeá na Slovensku – stav a perspektívy

Zväz múzeí na Slovensku a Múzeum mesta Bratislavy usporadúvajú v rámci Festivalu múzeí Slovenska 2018 odborný seminár, ktorý sa uskutoční 18. 6. 2018 na pôde Múzea mesta Bratislavy – vo Faustovej sieni. Program seminára (PDF) Vstup na seminár bude umožnený iba zaregistrovaným účastníkom Festivalu múzeí Slovenska 2018.

Kolokvium Šport a olympijské hnutie v múzejnej dokumentácii

SOV – Slovenské olympijské a športové múzeum a Zväz múzeí na Slovensku  Vás pozývajú na odborné kolokvium s medzinárodnou účasťou „ŠPORT A OLYMPIJSKÉ HNUTIE V MÚZEJNEJ DOKUMENTÁCII“ Kolokvium sa bude konať v dňoch 22. – 23. mája 2018 v kongresových priestoroch hotela Gate One v Bratislave. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia  a  je organizované v spolupráci so Zväzom múzeí na Slovensku a Ministerstvom […]

Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci – Konferencia

Vážené kolegyně a kolegové, srdečně Vás zveme na konferenci „Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci“ na téma „Vliv  digitálních technologií na dětského návštěvníka a mezioborové přesahy muzejní pedagogiky“, která se uskuteční ve dnech  21. – 22. května 2018 v Zámeckém areálu Ctěnice, Praha 9. Srdečně zveme jak zájemce o účast, tak i kolegy, kteří by rádi vystoupili s […]

ARCHÍV