MuzPed – Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS) spustila dňa 31. 12. 2018 nový centrálny portál vzdelávacích aktivít múzeí SR s názvom MuzPed. Portál vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia, v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom. Výsledkom projektu sú nové webové stránky, určené predovšetkým pedagógom všetkých typov škôl a vzdelávacích inštitúcií. […]

Konferencia Dokumentácia „osmičkových“ výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné

V dňoch 13. a 14. novembra 2018 v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu uskutoční medzištátna vedecká konferencia, ktorú organizuje Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí a galerií České republiky, Český výbor ICOM a SNM-Historické múzeum pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. Toto vedecké podujatie sa bude konať pod záštitou pani Ľubice Laššákovej, ministerky kultúry Slovenskej republiky a pána […]

Konferencia k 100. výročiu ČSR – II. cirkulár

Vážení kolegovia, dávame Vám do pozornosti konferenciu Dokumentácia „osmičkových“ výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné, ktorá sa uskutoční 13. a 14. novembra 2018 v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu. Konferenciu organizuje Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí a galerií České republiky, Český výbor ICOM a SNM-Historické múzeum pri príležitosti 100. výročia […]

Konferencia Dokumentácia „osmičkových“ výročí v slovenských a českých múzeách

Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí a galerií České republiky a Český výbor ICOM v spolupráci so SNM-Historickým múzeom, Slovenským komitétom ICOM, Radou galérií Slovenska a Radou galerií České republiky usporadúvajú vedeckú konferenciu k 100. výročiu vzniku Československej republiky. Konferencia pod názvom Dokumentácia „osmičkových“ výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné […]

Seminár Mestské múzeá na Slovensku – stav a perspektívy

Zväz múzeí na Slovensku a Múzeum mesta Bratislavy usporadúvajú v rámci Festivalu múzeí Slovenska 2018 odborný seminár, ktorý sa uskutoční 18. 6. 2018 na pôde Múzea mesta Bratislavy – vo Faustovej sieni. Program seminára (PDF) Vstup na seminár bude umožnený iba zaregistrovaným účastníkom Festivalu múzeí Slovenska 2018.

Kolokvium Šport a olympijské hnutie v múzejnej dokumentácii

SOV – Slovenské olympijské a športové múzeum a Zväz múzeí na Slovensku  Vás pozývajú na odborné kolokvium s medzinárodnou účasťou „ŠPORT A OLYMPIJSKÉ HNUTIE V MÚZEJNEJ DOKUMENTÁCII“ Kolokvium sa bude konať v dňoch 22. – 23. mája 2018 v kongresových priestoroch hotela Gate One v Bratislave. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia  a  je organizované v spolupráci so Zväzom múzeí na Slovensku a Ministerstvom […]

Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci – Konferencia

Vážené kolegyně a kolegové, srdečně Vás zveme na konferenci „Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci“ na téma „Vliv  digitálních technologií na dětského návštěvníka a mezioborové přesahy muzejní pedagogiky“, která se uskuteční ve dnech  21. – 22. května 2018 v Zámeckém areálu Ctěnice, Praha 9. Srdečně zveme jak zájemce o účast, tak i kolegy, kteří by rádi vystoupili s […]

Otvorená galéria – Konferencia galerijnej pedagogiky

25. apríla 2018 / 9:00 — 17:00 Kunsthalle Bratislava Vstupné: Vstup voľný Tematické okruhy konferencie: · galéria ako miesto pre komunity (budovanie miestnych komunít, získavanie nových cieľových skupín, socio-kultúrna úloha galérií) · edukatívne vstupy do výstav (edukatívne výstavy, interaktívne zóny, pracovné listy, detskí sprievodcovia) · vzdelávanie dospelých (rozvoj a metodika edukatívnych projektov pre dospelého návštevníka) […]

XXII. ročník konferencie Etnológ a múzeum

Zväz múzeí na Slovensku, Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku a Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni s podporou Fondu na podporu umenia pripravujú XXII. ročník konferencie Etnológ a múzeum na tému: Tradičná strava a stravovanie. Tradície kulinárnej kultúry v premenách času, ktorá sa uskutoční 18. – 20. 9. 2018 v Ľubovnianskom múzeu. Prihlášky na konferenciu […]

Konferencia Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti

Zväz múzeí na Slovensku participuje na príprave štvrtého ročníka konferencie Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy IV., ktorú organizuje Katedra etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Konferencie sa uskutoční v Bratislave v dňoch 24. – 25. apríla 2018. Prihlášky na aktívnu účasť spolu s anotáciami referátov možno posielať do […]

ARCHÍV