Pandémia Covid-19 – list ministerke kultúry SR

Vážení priatelia,

v aktuálnej výnimočnej situácii sa ocitli aj naše múzeá – okolnosti prebiehajúcej pandémie nás zasiahli tak, ako dosiaľ nikdy v ostatných desaťročiach.

Situáciu a jej priebeh pozorne sledujeme a citlivo vnímame. Uvedomujeme si, že je potrebné strpieť karanténne opatrenia, ktoré nariadila vláda a Úrad verejného zdravotníctva, na druhej strane však vieme, že mnohé múzeá sú existenčne závislé od vlastných príjmov, z ktorých financujú z veľkej časti nielen svoju odbornú činnosť, ale neraz i bežný chod.

Aby sme upozornili na závažnosť situácie, v ktorej sa múzeá ako dôležitý segment kultúry ocitli, oslovili sme v spolupráci s našimi partnerskými inštitúciami – Radou galérií Slovenska a Slovenský komitétom ICOM – a Múzejnou a galerijnou radou ministerku kultúry SR a požiadali ju o stretnutie, aby sme aktívne pomohli hľadať východiská z neľahkej situácie, v ktorej sme sa nie našou vinou ocitli.

Predstavenstvo Zväzu múzeí na Slovensku

List ministerke Natálii Milanovej (PDF)

ARCHÍV