22. Valné zhromaždenie ZMS (18.04.2012)

Zápisnica z 22. valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku, ktoré sa konalo 18.4.2012 v Banskej Bystrici (PDF) Príloha č. 1: Správa o činnosti ZMS za obdobie od 21. VZ ZMS (PDF) Príloha č. 2: Správa o hospodárení ZMS za rok 2011 (PDF) Príloha č. 3: Správa Revíznej komisie ZMS (PDF) Príloha č. 4: Plán činnosti […]

21. Valné zhromaždenie ZMS (27. 10. 2011)

Zápisnica z 21. valného zhromaždenia ZMS, ktoré sa konalo 27.10.2011 v Banskej Bystrici ( DOC ) Príloha č. 1: Zoznam ocenených na 21. VZ ZMS ( DOC ) Príloha č. 2: Správa o činnosti Predstavenstva od 20. do 21. VZ ZMS ( DOC ) Príloha č. 3: Zhodnotenie činnosti Predstavenstva ZMS od 18. do 21. […]

20. Valné zhromaždenie ZMS (6. – 7. 10. 2010)

Zápis z 20. Valného zhromaždenia ZMS, konaného 6. – 7.10.2010 v Bratislave ( PDF ) Príloha č. 1 – Zoznam ocenených na 20. VZ ZMS ( PDF ) Príloha č. 2 – Správa P ZMS o činnosti v období 19. – 20. VZ ZMS ( PDF ) Príloha č. 3 – Správa o hospodárení ( […]

19. Valné zhromaždenie ZMS (24.11.2009)

Zápis z 19. Valného zhromaždenia ZMS, konaného 24.11.2009 v Banskej Bystrici ( DOC ) Príloha č. 1 – Zoznam ocenených na 19. VZ ZMS ( DOC ) Príloha č. 2 – Správa P ZMS o činnosti v období 18. – 19. VZ ZMS ( DOC ) Príloha č. 3 – Správa o hospodárení a správa […]

18. Valné zhromaždenie ZMS (16.10.2008)

Zápis z Valného zhromaždenia ZMS konaného 16.10.2008 ( PDF ) Príloha č. 1 – Zoznam ocenených na 18. Valnom zhromaždení ZMS ( PDF ) Príloha č. 2 – Správa Predstavenstva ZMS o činnosti ZMS od 17. VZ ( PDF ) Príloha č. 4 – Správa Revíznej komisie ZMS za obdobie od 17. VZ do 18.VZ […]

17. Valné zhromaždenie ZMS (21.11.2007)

Rozpracovaný program ZMS do 18. Valného zhromaždenia ( PDF ) Zápis z Valného zhromaždenia ZMS konaného 21.11.2007 ( PDF ) Uznesenie zo 17. riadneho Valného zhromaždenia ZMS konaného 21.11.2007 ( PDF ) Rámcový program ZMS do 18. Valného zhromaždenia ( PDF ) Schválený rozpočet ZMS na obdobie od 17. do 18. Valného zhromaždenia ( PDF […]

16. Valné zhromaždenie ZMS (23.11.2006)

Ochrana hnuteľných súčastí kultúrneho dedičstva v múzeách Slovenskej republiky ( PDF) Program ZMS do 17. Valného zhromaždenia ( DOC ) Uznesenie zo 16. riadneho Valného zhromaždenia ZMS konaného 23.11.2006 ( DOC ) Rámcový program ZMS do 17. Valného zhromaždenia ( DOC ) Rámcový rozpočet ZMS na obdobie od 16. do 17. Valného zhromaždenia ( DOC […]

15. Valné zhromaždenie ZMS (30.11.2005)

Program ZMS do 16. Valného zhromaždenia ( DOC ) Uznesenie z 15. riadneho Valného zhromaždenia ZMS konaného 30.11.2005 ( DOC ) Rámcový program ZMS do 16. Valného zhromaždenia ( DOC ) Rozpočet ZMS na obdobie od 15. do 16. Valného zhromaždenia ( DOC ) Správa Revíznej komisie ZMS za obdobie od 14. VZ do 15. […]

14. Valné zhromaždenie ZMS (24.11.2004)

Program ZMS do 15. Valného zhromaždenia ( DOC ) Uznesenie zo 14. riadneho Valného zhromaždenia ZMS konaného 24.11.2004 ( DOC ) Rámcový program ZMS do 15. Valného zhromaždenia ( DOC ) Rozpočet ZMS na obdobie od 14. do 15. Valného zhromaždenia ( DOC )

13. Valné zhromaždenie ZMS (11.11.2003)

Uznesenie z 13. riadneho Valného zhromaždenia ZMS konaného 11.11.2003 ( DOC ) Rámcový program ZMS do 14. Valného zhromaždenia ( DOC ) Rozpočet ZMS na obdobie od 13. do 14. Valného zhromaždenia ( DOC )

ARCHÍV