ZASADANIA PREDSTAVENSTVA – Stránka 2 – ZVÄZ MÚZEÍ NA SLOVENSKU

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 1. 6. 2016 v Banskej Bystrici

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 1. 6. 2016 v Banskej Bystrici

Zápis zo zasadania Predstavenstva ZMS konaného dňa 2.3.2016 v Banskej Bystrici

Zápis zo zasadania Predstavenstva ZMS konaného dňa 2.3.2016 v Banskej Bystrici

Zápisnica zo zasadania Predstavenstva ZMS ( 20.01.2016 )

Zápisnica zo zasadania Predstavenstva ZMS konaného dňa 20.01.2016 v Banskej Bystrici (PDF)

Archív Zápisníc zo zasadania Predstavenstva do roku 2015

Zápisnica zo zasadania Predstavenstva ZMS konaného dňa 19.11.2015 v Banskej Bystrici (PDF) Zápisnica zo zasadania Predstavenstva ZMS konaného dňa 22.09.2015 v Banskej Bystrici (PDF ) Zápisnica zo zasadania Predstavenstva ZMS konaného dňa 21.04.2015 v Banskej Bystrici ( PDF ) Zápisnica zo zasadania Predstavenstva ZMS konaného dňa 18.02.2015 v Banskej Bystrici ( PDF ) Zápisnica zo […]

ARCHÍV