Ministerstvo školstva ČR vyhlásilo pokusné overovanie vzdelávacích programov múzeí

npmkMinisterstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky vyhlásilo “pokusné overovanie” dopadov vzdelávacích programov českých múzeí na výuku v školách. Cieľom je overiť vplyv zážitkovej pedagogiky na  kvalitu výuky. Počas školského roka 2017/2018 sa môžu školy uchádzať o dotáciu na zabezpečenie bezplatnej exkurzie do múzeí. Projekt vychádza z medzinárodných doporučení (OECD, UNESCO a pod.). V prípade, že pokusné overovanie preukáže pozitívne výsledky – ovplyvní kvalitu vzdelávania žiakov „k lepšiemu“, budú tieto formy edukácie zapracované do Rámcového vzdelávacieho programu ČR.
Viac informácií na stránke Národního pedagogického múzea.

ARCHÍV