Noc múzeí a galérií 2018

Milé kolegyne, milí kolegovia

podklady na plagáty Noci múzeí a galérií (pre múzeá mimo územia BSK) si môžete stiahnuť tu :

Plagát NMaG 2018 (pdf)

Plagát Noci múzeí (jpg)

Na facebook

Program

Múzeá na území Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja majú podklady tu:

Plagát NMaG 2018 (pdf)

Plagát NMaG 2018 na program

Tak ako každý rok aj v roku 2018 poskytuje ZMS možnosť zverejnenia programu k Noci múzeí a galérií členských múzeí na stránke www.nmag.sk bezplatne. V prípade inštitúcií, ktoré nie sú členmi ZMS, umožní ZMS propagáciu programu k Noci múzeí a galérií za poplatok nasledovne:

Galérie združené v Rade galérii  Slovenska   15.00 €

Ostatné inštitúcie                              20.00 €

ARCHÍV