32. valné zhromaždenie ZMS (15.11.2022)

32. valné zhromaždenie ZMS (15.11.2022)

Pozvánka na 32. VZ ZMS (PDF)
Delegačný lístok na 32. VZ ZMS (DOC)
Informácia o počte mandátov na 32. VZ ZMS (PDF)
Správa o činnosti Predstavenstva ZMS od 31. VZ ZMS (PDF)
Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS (PDF)
Správa o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS (PDF)
Správa o činnosti Únie múzeí v prírode (odborná komisia ZMS) (PDF)
Správa o činnosti Odbornej komisie pre zbierky dejín techniky múzeí ZMS (PDF)
Správa o činnosti Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti ZMS (PDF)
Správa o činnosti Prírodovednej komisie ZMS (PDF)
Správa o činnosti Literárnej a hudobnej komisie ZMS (PDF)
Správa o hospodárení ZMS za rok 2021(PDF)
Čiastočná správa o hospodárení za rok 2022 (PDF)
Správa Revíznej komisie ZMS za obdobie medzi 31. a 32. VZ ZMS (PDF)
Rámcový program ZMS – do 33. VZ ZMS (PDF)
Návrh rozpočtu ZMS na rok 2022-2023(PDF)
*
Správa volebnej a mandátovej komisie o o účasti a počte mandátov na 31. VZ ZMS (PDF)
UZNESENIE z riadneho 32. VZ ZMS (PDF)
ZÁPIS z 32. valného zhromaždenia ZMS (PDF)
1 2

ARCHÍV