Porada riaditeľov členských múzeí ZMS 13. decembra 2022 v Liptovskom Mikuláši

Program

 • prezentácia činnosti Predstavenstva ZMS a komisií
  • stručný prehľad činnosti (komplet viď 32. valné zhromaždenie)

  • otázka financovania komisií ZMS
 • Maľovaná mapa ZMS
  • prezentácia novej maľovanej mapy
 • Prezentácia SMARTGUIDE
  • tvorba spoločného sprievodcu pre múzea ZMS – výhody/ nevýhody
 • Nový zákon o múzeách + Vyhláška
  • čo prinesie nový zákon a vyhláška, čo vieme ešte zmeniť
 • Štandardy – monitorovacie kritéria ako súčasť zákona
  • predstavenie činnosti pracovnej skupiny ZMS
 • Ponuka publikácií ZMS
  • ponuka pre múzeá publikácií vydaných ZMS
 • … otázky vyplývajúce z návrhov členských múzeí

Zápisnica zo stretnutia riaditeľov členských múzeí ZMS

ARCHÍV