NL Factor – Cesta do vzdelávacieho sveta holandských múzeí

NLFactorSani, Margherita (2018): The NL Factor A journey in the educational world of Dutch museums

Táto správa sa zameriava na detské múzeá v Holandsku a najmä na vzdelávanie určené deťom v týchto múzeách. Ako porotkyňa Ceny Deti v múzeách Margherita Sani zaznamenala medzi nominovanými a víťazmi ceny vysoké percento holandských múzeí. Rozhodla sa preskúmať tento opakujúci sa vzor a očividný úspech holandských detských múzeí. Vydala sa na cestu, kde navštívila početné holandské detské múzeá a rozprávala sa s niekoľkými odborníkmi s nádejou na identifikáciu „holandského faktora“, kvôli ktorému holandské detské múzeá vynikajú. Prvá časť správy sumarizuje výsledok autorkinho výskumu a druhá časť predstavuje všetkých holandských kandidátov Ceny Deti v múzeách od roku 2012 do roku 2017.
Vydal NEMO – Network of European Museum Organisations, v júni 2018.

Priamy odkaz na publikáciu.

Viac publikácií z NEMO.

ARCHÍV